Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 743 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Luty 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Marzec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Kwiecień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Maj 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Czerwiec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Lipiec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Sierpień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Wrzesień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Październik 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Listopad 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Grudzień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 375,02 4 706,00 0,00 4 580,61
Rocznie 68 916,00 6 726,24 1 033,80 1 688,40 4 500,24 56 472,00 0,00 54 967,32
Wynagrodzenie pracownika 5 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Luty 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Marzec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Kwiecień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Maj 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Czerwiec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Lipiec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Sierpień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Wrzesień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Październik 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Listopad 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Grudzień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Rocznie 68 916,00 6 726,24 4 479,60 1 150,92 1 757,28 83 030,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 581 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 581 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 5 479 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Luty 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Marzec 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Kwiecień 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Maj 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Czerwiec 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Lipiec 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Sierpień 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Wrzesień 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Październik 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Listopad 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Grudzień 5 479,00 534,75 82,19 0,00 437,59 3 890,00 284,00 4 140,47
Rocznie 65 748,00 6 417,00 986,28 0,00 5 251,08 46 680,00 3 408,00 49 685,64
Wynagrodzenie pracownika 5 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Luty 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Marzec 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Kwiecień 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Maj 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Czerwiec 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Lipiec 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Sierpień 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Wrzesień 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Październik 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Listopad 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Grudzień 5 479,00 534,75 356,14 0,00 139,72 6 509,61 zł
Rocznie 65 748,00 6 417,00 4 273,68 0,00 1 676,64 78 115,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 479 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 652 zł
Całość - kwota brutto 4 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Luty 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Marzec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Kwiecień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Maj 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Czerwiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Lipiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Sierpień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Wrzesień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Październik 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Listopad 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Grudzień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Rocznie 57 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 008,00 7 824,00 49 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Luty 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Marzec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Kwiecień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Maj 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Czerwiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Lipiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Sierpień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Wrzesień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Październik 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Listopad 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Grudzień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Rocznie 57 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 424 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 992 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 4 568,00
Luty 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 4 568,00
Marzec 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 4 122,00
Kwiecień 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172,00 0,00 3 820,00
Maj 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172,00 0,00 3 820,00
Czerwiec 4 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172,00 0,00 3 820,00
Lipiec 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Sierpień 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Wrzesień 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Październik 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Listopad 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Grudzień 4 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 088,00 0,00 3 640,41
Rocznie 59 904,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 762,00 0,00 46 560,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 568 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.