Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 265 zł
Całość - kwota brutto 5 743 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Luty 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Marzec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Kwiecień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Maj 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Czerwiec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Lipiec 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Sierpień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Wrzesień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Październik 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Listopad 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Grudzień 5 743,00 560,52 86,15 140,70 446,01 4 706,00 265,00 4 244,62
Rocznie 68 916,00 6 726,24 1 033,80 1 688,40 3 176,64 56 472,00 0,00 50 935,44
Wynagrodzenie pracownika 5 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Luty 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Marzec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Kwiecień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Maj 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Czerwiec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Lipiec 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Sierpień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Wrzesień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Październik 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Listopad 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Grudzień 5 743,00 560,52 373,30 95,91 146,44 6 919,17 zł
Rocznie 68 916,00 6 726,24 4 479,60 1 150,92 1 757,28 83 030,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 245 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 245 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 467 zł
Całość - kwota brutto 5 483 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Luty 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Marzec 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Kwiecień 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Maj 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Czerwiec 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Lipiec 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Sierpień 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Wrzesień 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Październik 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Listopad 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Grudzień 5 483,00 535,14 82,25 0,00 437,90 3 892,00 467,00 3 960,67
Rocznie 65 796,00 6 421,68 987,00 0,00 5 254,80 46 704,00 348,00 47 528,04
Wynagrodzenie pracownika 5 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Luty 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Marzec 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Kwiecień 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Maj 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Czerwiec 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Lipiec 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Sierpień 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Wrzesień 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Październik 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Listopad 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Grudzień 5 483,00 535,14 356,40 0,00 139,81 6 514,35 zł
Rocznie 65 796,00 6 421,68 4 276,80 0,00 1 677,72 78 172,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 483 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 961 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 961 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 652 zł
Całość - kwota brutto 4 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Luty 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Marzec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Kwiecień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Maj 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Czerwiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Lipiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Sierpień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Wrzesień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Październik 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Listopad 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Grudzień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834,00 652,00 4 140,00
Rocznie 57 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 008,00 7 824,00 49 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Luty 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Marzec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Kwiecień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Maj 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Czerwiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Lipiec 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Sierpień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Wrzesień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Październik 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Listopad 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Grudzień 4 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 zł
Rocznie 57 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 425,00 0,00 4 125,00
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 425,00 0,00 4 125,00
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 875,00 0,00 3 675,00
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Lipiec 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Sierpień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Wrzesień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Październik 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Listopad 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Grudzień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Rocznie 60 000,00 1 057,62 433,44 0,00 5 400,00 0,00 11 796,00 0,00 41 222,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 125 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.