Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4140 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 140 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 4 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Luty 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Marzec 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Kwiecień 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Maj 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Czerwiec 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Lipiec 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Sierpień 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Wrzesień 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Październik 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Listopad 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Grudzień 4 140,00 404,06 62,10 101,43 321,52 3 322,00 99,00 3 151,89
Rocznie 49 680,00 4 848,72 745,20 1 217,16 1 183,68 39 864,00 0,00 37 822,68
Wynagrodzenie pracownika 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Luty 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Marzec 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Kwiecień 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Maj 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Czerwiec 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Lipiec 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Sierpień 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Wrzesień 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Październik 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Listopad 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Grudzień 4 140,00 404,06 269,10 69,14 105,57 4 987,87 zł
Rocznie 49 680,00 4 848,72 3 229,20 829,68 1 266,84 59 854,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4140 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 4 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Luty 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Marzec 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Kwiecień 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Maj 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Czerwiec 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Lipiec 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Sierpień 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Wrzesień 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Październik 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Listopad 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Grudzień 4 140,00 404,06 62,10 0,00 330,65 2 939,00 353,00 2 990,51
Rocznie 49 680,00 4 848,72 745,20 0,00 3 967,80 35 268,00 264,00 35 886,12
Wynagrodzenie pracownika 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Luty 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Marzec 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Kwiecień 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Maj 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Czerwiec 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Lipiec 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Sierpień 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Wrzesień 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Październik 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Listopad 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Grudzień 4 140,00 404,06 269,10 0,00 105,57 4 918,73 zł
Rocznie 49 680,00 4 848,72 3 229,20 0,00 1 266,84 59 024,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 991 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4140 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 563 zł
Całość - kwota brutto 4 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Luty 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Marzec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Kwiecień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Maj 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Czerwiec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Lipiec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Sierpień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Wrzesień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Październik 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Listopad 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Grudzień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 312,00 563,00 3 577,00
Rocznie 49 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 744,00 6 756,00 42 924,00
Wynagrodzenie pracownika 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Luty 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Marzec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Kwiecień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Maj 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Czerwiec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Lipiec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Sierpień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Wrzesień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Październik 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Listopad 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Grudzień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 zł
Rocznie 49 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4140 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 373 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 140 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 279,00 0,00 3 488,40
Luty 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 279,00 0,00 3 488,40
Marzec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 342,00 0,00 3 425,40
Kwiecień 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 900,00 0,00 2 867,40
Maj 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 900,00 0,00 2 867,40
Czerwiec 4 140,00 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 900,00 0,00 2 867,40
Lipiec 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Sierpień 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Wrzesień 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Październik 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Listopad 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Grudzień 4 140,00 176,27 72,24 0,00 372,60 15,08 815,00 0,00 2 688,81
Rocznie 49 680,00 1 057,62 433,44 0,00 4 471,20 0,00 8 490,00 0,00 35 137,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.