Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 5 732 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Luty 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Marzec 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Kwiecień 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Maj 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Czerwiec 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Lipiec 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Sierpień 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Wrzesień 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Październik 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Listopad 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Grudzień 5 732,00 559,44 85,98 140,43 445,15 4 696,00 371,00 4 130,00
Rocznie 68 784,00 6 713,28 1 031,76 1 685,16 5 341,80 56 352,00 4 452,00 49 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 906 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Luty 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Marzec 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Kwiecień 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Maj 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Czerwiec 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Lipiec 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Sierpień 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Wrzesień 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Październik 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Listopad 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Grudzień 5 732,00 559,44 372,58 95,72 146,16 6 905,90 zł
Rocznie 68 784,00 6 713,28 4 470,96 1 148,64 1 753,92 82 870,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 732 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 906 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 5 466 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Luty 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Marzec 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Kwiecień 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Maj 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Czerwiec 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Lipiec 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Sierpień 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Wrzesień 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Październik 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Listopad 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Grudzień 5 466,00 533,48 81,99 0,00 436,55 3 880,00 284,00 4 129,98
Rocznie 65 592,00 6 401,76 983,88 0,00 5 238,60 46 560,00 3 408,00 49 559,76
Wynagrodzenie pracownika 5 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Luty 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Marzec 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Kwiecień 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Maj 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Czerwiec 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Lipiec 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Sierpień 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Wrzesień 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Październik 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Listopad 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Grudzień 5 466,00 533,48 355,29 0,00 139,39 6 494,16 zł
Rocznie 65 592,00 6 401,76 4 263,48 0,00 1 672,68 77 929,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 650 zł
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 888,00 7 800,00 49 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 987 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Luty 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Marzec 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Kwiecień 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Maj 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Czerwiec 4 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 475,00 0,00 4 130,19
Lipiec 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Sierpień 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Wrzesień 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Październik 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Listopad 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Grudzień 4 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 434,00 0,00 3 925,99
Rocznie 59 844,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 454,00 0,00 48 337,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 987 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ