Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 5 728 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Luty 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Marzec 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Kwiecień 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Maj 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Czerwiec 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Lipiec 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Sierpień 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Wrzesień 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Październik 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Listopad 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Grudzień 5 728,00 559,05 85,92 140,34 444,84 4 693,00 263,00 4 234,85
Rocznie 68 736,00 6 708,60 1 031,04 1 684,08 3 157,92 56 316,00 0,00 50 818,20
Wynagrodzenie pracownika 5 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 901 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Luty 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Marzec 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Kwiecień 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Maj 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Czerwiec 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Lipiec 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Sierpień 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Wrzesień 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Październik 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Listopad 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Grudzień 5 728,00 559,05 372,32 95,66 146,07 6 901,10 zł
Rocznie 68 736,00 6 708,60 4 467,84 1 147,92 1 752,84 82 813,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 728 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 235 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 235 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 901 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Luty 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Marzec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Kwiecień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Maj 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Czerwiec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Lipiec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Sierpień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Wrzesień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Październik 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Listopad 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Grudzień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Rocznie 65 640,00 6 406,44 984,60 0,00 5 242,44 46 596,00 348,00 47 415,00
Wynagrodzenie pracownika 5 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 499 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Luty 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Marzec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Kwiecień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Maj 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Czerwiec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Lipiec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Sierpień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Wrzesień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Październik 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Listopad 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Grudzień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Rocznie 65 640,00 6 406,44 4 266,60 0,00 1 673,88 77 986,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 951 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 951 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 499 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 650 zł
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 888,00 7 800,00 49 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 449 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 423,00 0,00 4 116,08
Luty 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 423,00 0,00 4 116,08
Marzec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 868,00 0,00 3 671,08
Kwiecień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 1 171,00 0,00 3 368,08
Maj 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 1 171,00 0,00 3 368,08
Czerwiec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 1 171,00 0,00 3 368,08
Lipiec 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Sierpień 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Wrzesień 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Październik 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Listopad 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Grudzień 4 988,00 176,27 72,24 0,00 448,92 15,08 1 087,00 0,00 3 188,49
Rocznie 59 856,00 1 057,62 433,44 0,00 5 387,04 0,00 11 749,00 0,00 41 138,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 116 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.