Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4130 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 130 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 4 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Luty 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Marzec 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Kwiecień 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Maj 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Czerwiec 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Lipiec 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Sierpień 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Wrzesień 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Październik 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Listopad 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Grudzień 4 130,00 403,09 61,95 101,19 320,74 3 314,00 98,00 3 145,03
Rocznie 49 560,00 4 837,08 743,40 1 214,28 1 172,16 39 768,00 0,00 37 740,36
Wynagrodzenie pracownika 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Luty 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Marzec 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Kwiecień 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Maj 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Czerwiec 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Lipiec 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Sierpień 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Wrzesień 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Październik 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Listopad 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Grudzień 4 130,00 403,09 268,45 68,97 105,32 4 975,83 zł
Rocznie 49 560,00 4 837,08 3 221,40 827,64 1 263,84 59 709,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 145 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4130 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 330 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Całość - kwota brutto 4 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Luty 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Marzec 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Kwiecień 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Maj 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Czerwiec 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Lipiec 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Sierpień 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Wrzesień 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Październik 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Listopad 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Grudzień 4 130,00 403,09 61,95 0,00 329,85 2 932,00 352,00 2 983,27
Rocznie 49 560,00 4 837,08 743,40 0,00 3 958,20 35 184,00 264,00 35 799,24
Wynagrodzenie pracownika 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Luty 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Marzec 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Kwiecień 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Maj 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Czerwiec 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Lipiec 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Sierpień 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Wrzesień 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Październik 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Listopad 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Grudzień 4 130,00 403,09 268,45 0,00 105,32 4 906,86 zł
Rocznie 49 560,00 4 837,08 3 221,40 0,00 1 263,84 58 882,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 983 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4130 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 562 zł
Całość - kwota brutto 4 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Luty 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Marzec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Kwiecień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Maj 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Czerwiec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Lipiec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Sierpień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Wrzesień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Październik 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Listopad 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Grudzień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 562,00 3 568,00
Rocznie 49 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 648,00 6 744,00 42 816,00
Wynagrodzenie pracownika 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Luty 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Marzec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Kwiecień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Maj 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Czerwiec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Lipiec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Sierpień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Wrzesień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Październik 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Listopad 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Grudzień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 zł
Rocznie 49 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 568 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4130 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 277,00 0,00 3 481,30
Luty 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 277,00 0,00 3 481,30
Marzec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 336,00 0,00 3 422,30
Kwiecień 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 897,00 0,00 2 861,30
Maj 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 897,00 0,00 2 861,30
Czerwiec 4 130,00 0,00 0,00 0,00 371,70 0,00 897,00 0,00 2 861,30
Lipiec 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Sierpień 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Wrzesień 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Październik 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Listopad 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Grudzień 4 130,00 176,27 72,24 0,00 371,70 15,08 812,00 0,00 2 682,71
Rocznie 49 560,00 1 057,62 433,44 0,00 4 460,40 0,00 8 453,00 0,00 35 065,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 481 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.