Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 5 714 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Luty 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Marzec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Kwiecień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Maj 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Czerwiec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Lipiec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Sierpień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Wrzesień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Październik 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Listopad 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Grudzień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 443,75 4 681,00 262,00 4 224,86
Rocznie 68 568,00 6 692,28 1 028,52 1 679,88 3 140,64 56 172,00 0,00 50 698,32
Wynagrodzenie pracownika 5 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Luty 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Marzec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Kwiecień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Maj 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Czerwiec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Lipiec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Sierpień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Wrzesień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Październik 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Listopad 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Grudzień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Rocznie 68 568,00 6 692,28 4 456,92 1 145,04 1 748,40 82 610,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 714 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 225 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 225 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 465 zł
Całość - kwota brutto 5 456 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Luty 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Marzec 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Kwiecień 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Maj 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Czerwiec 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Lipiec 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Sierpień 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Wrzesień 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Październik 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Listopad 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Grudzień 5 456,00 532,51 81,84 0,00 435,75 3 873,00 465,00 3 941,14
Rocznie 65 472,00 6 390,12 982,08 0,00 5 229,00 46 476,00 348,00 47 293,68
Wynagrodzenie pracownika 5 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Luty 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Marzec 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Kwiecień 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Maj 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Czerwiec 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Lipiec 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Sierpień 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Wrzesień 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Październik 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Listopad 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Grudzień 5 456,00 532,51 354,64 0,00 139,13 6 482,28 zł
Rocznie 65 472,00 6 390,12 4 255,68 0,00 1 669,56 77 787,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 941 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 941 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Całość - kwota brutto 4 769 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Luty 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Marzec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Kwiecień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Maj 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Czerwiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Lipiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Sierpień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Wrzesień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Październik 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Listopad 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Grudzień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Rocznie 57 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 780,00 7 788,00 49 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Luty 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Marzec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Kwiecień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Maj 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Czerwiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Lipiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Sierpień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Wrzesień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Październik 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Listopad 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Grudzień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Rocznie 57 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 769 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 421 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 421,00 0,00 4 107,16
Luty 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 421,00 0,00 4 107,16
Marzec 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 860,00 0,00 3 668,16
Kwiecień 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 1 167,00 0,00 3 361,16
Maj 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 1 167,00 0,00 3 361,16
Czerwiec 4 976,00 0,00 0,00 0,00 447,84 0,00 1 167,00 0,00 3 361,16
Lipiec 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Sierpień 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Wrzesień 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Październik 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Listopad 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Grudzień 4 976,00 176,27 72,24 0,00 447,84 15,08 1 083,00 0,00 3 181,57
Rocznie 59 712,00 1 057,62 433,44 0,00 5 374,08 0,00 11 701,00 0,00 41 055,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 107 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.