Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 714 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Luty 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Marzec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Kwiecień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Maj 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Czerwiec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Lipiec 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Sierpień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Wrzesień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Październik 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Listopad 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Grudzień 5 714,00 557,69 85,71 139,99 370,77 4 681,00 0,00 4 559,84
Rocznie 68 568,00 6 692,28 1 028,52 1 679,88 4 449,24 56 172,00 0,00 54 718,08
Wynagrodzenie pracownika 5 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Luty 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Marzec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Kwiecień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Maj 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Czerwiec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Lipiec 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Sierpień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Wrzesień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Październik 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Listopad 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Grudzień 5 714,00 557,69 371,41 95,42 145,70 6 884,22 zł
Rocznie 68 568,00 6 692,28 4 456,92 1 145,04 1 748,40 82 610,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 714 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 283 zł
Całość - kwota brutto 5 452 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Luty 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Marzec 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Kwiecień 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Maj 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Czerwiec 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Lipiec 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Sierpień 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Wrzesień 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Październik 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Listopad 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Grudzień 5 452,00 532,12 81,78 0,00 435,43 3 870,00 283,00 4 119,67
Rocznie 65 424,00 6 385,44 981,36 0,00 5 225,16 46 440,00 3 396,00 49 436,04
Wynagrodzenie pracownika 5 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 478 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Luty 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Marzec 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Kwiecień 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Maj 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Czerwiec 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Lipiec 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Sierpień 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Wrzesień 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Październik 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Listopad 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Grudzień 5 452,00 532,12 354,38 0,00 139,02 6 477,52 zł
Rocznie 65 424,00 6 385,44 4 252,56 0,00 1 668,24 77 730,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 452 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 478 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Całość - kwota brutto 4 769 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Luty 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Marzec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Kwiecień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Maj 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Czerwiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Lipiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Sierpień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Wrzesień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Październik 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Listopad 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Grudzień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00 649,00 4 120,00
Rocznie 57 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 780,00 7 788,00 49 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Luty 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Marzec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Kwiecień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Maj 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Czerwiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Lipiec 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Sierpień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Wrzesień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Październik 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Listopad 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Grudzień 4 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 zł
Rocznie 57 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 769 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 968 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 4 548,00
Luty 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 4 548,00
Marzec 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 0,00 4 113,00
Kwiecień 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 0,00 3 803,00
Maj 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 0,00 3 803,00
Czerwiec 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 0,00 3 803,00
Lipiec 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Sierpień 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Wrzesień 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Październik 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Listopad 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Grudzień 4 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 080,00 0,00 3 624,41
Rocznie 59 616,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 670,00 0,00 46 364,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.