Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 5 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Luty 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Marzec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Kwiecień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Maj 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Czerwiec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Lipiec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Sierpień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Wrzesień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Październik 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Listopad 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Grudzień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 260,00 4 215,86
Rocznie 68 400,00 6 675,84 1 026,00 1 675,80 3 123,36 56 028,00 0,00 50 590,32
Wynagrodzenie pracownika 5 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Luty 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Marzec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Kwiecień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Maj 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Czerwiec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Lipiec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Sierpień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Wrzesień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Październik 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Listopad 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Grudzień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Rocznie 68 400,00 6 675,84 4 446,00 1 142,28 1 744,20 82 408,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 216 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 5 443 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Luty 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Marzec 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Kwiecień 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Maj 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Czerwiec 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Lipiec 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Sierpień 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Wrzesień 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Październik 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Listopad 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Grudzień 5 443,00 531,24 81,65 0,00 434,71 3 864,00 464,00 3 931,72
Rocznie 65 316,00 6 374,88 979,80 0,00 5 216,52 46 368,00 348,00 47 180,64
Wynagrodzenie pracownika 5 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 467 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Luty 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Marzec 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Kwiecień 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Maj 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Czerwiec 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Lipiec 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Sierpień 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Wrzesień 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Październik 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Listopad 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Grudzień 5 443,00 531,24 353,80 0,00 138,79 6 466,83 zł
Rocznie 65 316,00 6 374,88 4 245,60 0,00 1 665,48 77 601,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 443 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 932 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 467 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Całość - kwota brutto 4 757 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Luty 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Marzec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Kwiecień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Maj 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Czerwiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Lipiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Sierpień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Wrzesień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Październik 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Listopad 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Grudzień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Rocznie 57 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 672,00 7 764,00 49 320,00
Wynagrodzenie pracownika 4 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 757 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Luty 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Marzec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Kwiecień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Maj 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Czerwiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Lipiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Sierpień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Wrzesień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Październik 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Listopad 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Grudzień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Rocznie 57 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 757 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 757 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 419,00 0,00 4 098,24
Luty 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 419,00 0,00 4 098,24
Marzec 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 853,00 0,00 3 664,24
Kwiecień 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 1 163,00 0,00 3 354,24
Maj 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 1 163,00 0,00 3 354,24
Czerwiec 4 964,00 0,00 0,00 0,00 446,76 0,00 1 163,00 0,00 3 354,24
Lipiec 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Sierpień 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Wrzesień 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Październik 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Listopad 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Grudzień 4 964,00 176,27 72,24 0,00 446,76 15,08 1 079,00 0,00 3 174,65
Rocznie 59 568,00 1 057,62 433,44 0,00 5 361,12 0,00 11 654,00 0,00 40 971,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 098 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.