Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 5 704 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Luty 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Marzec 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Kwiecień 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Maj 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Czerwiec 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Lipiec 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Sierpień 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Wrzesień 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Październik 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Listopad 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Grudzień 5 704,00 556,71 85,56 139,75 442,98 4 672,00 369,00 4 110,00
Rocznie 68 448,00 6 680,52 1 026,72 1 677,00 5 315,76 56 064,00 4 428,00 49 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 872 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Luty 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Marzec 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Kwiecień 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Maj 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Czerwiec 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Lipiec 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Sierpień 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Wrzesień 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Październik 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Listopad 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Grudzień 5 704,00 556,71 370,76 95,26 145,45 6 872,18 zł
Rocznie 68 448,00 6 680,52 4 449,12 1 143,12 1 745,40 82 466,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 872 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 5 439 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Luty 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Marzec 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Kwiecień 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Maj 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Czerwiec 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Lipiec 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Sierpień 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Wrzesień 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Październik 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Listopad 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Grudzień 5 439,00 530,85 81,59 0,00 434,39 3 861,00 282,00 4 110,17
Rocznie 65 268,00 6 370,20 979,08 0,00 5 212,68 46 332,00 3 384,00 49 322,04
Wynagrodzenie pracownika 5 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 462 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Luty 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Marzec 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Kwiecień 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Maj 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Czerwiec 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Lipiec 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Sierpień 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Wrzesień 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Październik 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Listopad 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Grudzień 5 439,00 530,85 353,54 0,00 138,70 6 462,09 zł
Rocznie 65 268,00 6 370,20 4 242,48 0,00 1 664,40 77 545,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 439 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 462 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Całość - kwota brutto 4 757 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Luty 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Marzec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Kwiecień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Maj 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Czerwiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Lipiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Sierpień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Wrzesień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Październik 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Listopad 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Grudzień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806,00 647,00 4 110,00
Rocznie 57 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 672,00 7 764,00 49 320,00
Wynagrodzenie pracownika 4 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 757 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Luty 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Marzec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Kwiecień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Maj 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Czerwiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Lipiec 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Sierpień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Wrzesień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Październik 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Listopad 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Grudzień 4 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 757,00 zł
Rocznie 57 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 757 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 757 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 963 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Luty 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Marzec 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Kwiecień 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Maj 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Czerwiec 4 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 110,19
Lipiec 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Sierpień 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Wrzesień 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Październik 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Listopad 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Grudzień 4 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 430,00 0,00 3 905,99
Rocznie 59 556,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 406,00 0,00 48 097,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ