Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 5 686 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Luty 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Marzec 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Kwiecień 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Maj 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Czerwiec 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Lipiec 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Sierpień 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Wrzesień 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Październik 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Listopad 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Grudzień 5 686,00 554,95 85,29 139,31 441,58 4 656,00 259,00 4 205,87
Rocznie 68 232,00 6 659,40 1 023,48 1 671,72 3 104,64 55 872,00 0,00 50 470,44
Wynagrodzenie pracownika 5 686 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 851 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Luty 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Marzec 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Kwiecień 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Maj 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Czerwiec 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Lipiec 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Sierpień 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Wrzesień 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Październik 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Listopad 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Grudzień 5 686,00 554,95 369,59 94,96 145,00 6 850,50 zł
Rocznie 68 232,00 6 659,40 4 435,08 1 139,52 1 740,00 82 206,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 686 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 206 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 206 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 851 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 5 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Luty 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Marzec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Kwiecień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Maj 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Czerwiec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Lipiec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Sierpień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Wrzesień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Październik 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Listopad 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Grudzień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Rocznie 65 160,00 6 359,64 977,40 0,00 5 204,04 46 260,00 348,00 47 067,72
Wynagrodzenie pracownika 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Luty 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Marzec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Kwiecień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Maj 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Czerwiec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Lipiec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Sierpień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Wrzesień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Październik 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Listopad 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Grudzień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Rocznie 65 160,00 6 359,64 4 235,40 0,00 1 661,64 77 416,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 922 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 645 zł
Całość - kwota brutto 4 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Luty 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Marzec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Kwiecień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Maj 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Czerwiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Lipiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Sierpień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Wrzesień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Październik 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Listopad 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Grudzień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Rocznie 56 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 552,00 7 740,00 49 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Luty 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Marzec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Kwiecień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Maj 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Czerwiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Lipiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Sierpień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Wrzesień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Październik 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Listopad 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Grudzień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Rocznie 56 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 417,00 0,00 4 089,32
Luty 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 417,00 0,00 4 089,32
Marzec 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 845,00 0,00 3 661,32
Kwiecień 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 1 160,00 0,00 3 346,32
Maj 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 1 160,00 0,00 3 346,32
Czerwiec 4 952,00 0,00 0,00 0,00 445,68 0,00 1 160,00 0,00 3 346,32
Lipiec 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Sierpień 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Wrzesień 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Październik 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Listopad 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Grudzień 4 952,00 176,27 72,24 0,00 445,68 15,08 1 075,00 0,00 3 167,73
Rocznie 59 424,00 1 057,62 433,44 0,00 5 348,16 0,00 11 609,00 0,00 40 885,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.