Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Luty 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Marzec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Kwiecień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Maj 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Czerwiec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Lipiec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Sierpień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Wrzesień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Październik 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Listopad 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Grudzień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 368,00 4 100,01
Rocznie 68 280,00 6 664,08 1 024,20 1 672,92 5 302,68 55 920,00 4 416,00 49 200,12
Wynagrodzenie pracownika 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Luty 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Marzec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Kwiecień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Maj 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Czerwiec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Lipiec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Sierpień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Wrzesień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Październik 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Listopad 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Grudzień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Rocznie 68 280,00 6 664,08 4 438,20 1 140,24 1 741,20 82 263,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 5 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Luty 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Marzec 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Kwiecień 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Maj 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Czerwiec 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Lipiec 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Sierpień 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Wrzesień 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Październik 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Listopad 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Grudzień 5 426,00 529,58 81,39 0,00 433,35 3 852,00 282,00 4 099,68
Rocznie 65 112,00 6 354,96 976,68 0,00 5 200,20 46 224,00 3 384,00 49 196,16
Wynagrodzenie pracownika 5 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Luty 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Marzec 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Kwiecień 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Maj 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Czerwiec 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Lipiec 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Sierpień 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Wrzesień 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Październik 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Listopad 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Grudzień 5 426,00 529,58 352,69 0,00 138,37 6 446,64 zł
Rocznie 65 112,00 6 354,96 4 232,28 0,00 1 660,44 77 359,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 645 zł
Całość - kwota brutto 4 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Luty 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Marzec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Kwiecień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Maj 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Czerwiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Lipiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Sierpień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Wrzesień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Październik 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Listopad 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Grudzień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 645,00 4 100,00
Rocznie 56 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 552,00 7 740,00 49 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Luty 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Marzec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Kwiecień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Maj 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Czerwiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Lipiec 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Sierpień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Wrzesień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Październik 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Listopad 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Grudzień 4 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 745,00 zł
Rocznie 56 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 947 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Luty 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Marzec 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Kwiecień 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Maj 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Czerwiec 4 947,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 485,00 0,00 4 099,66
Lipiec 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Sierpień 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Wrzesień 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Październik 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Listopad 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Grudzień 4 947,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 446,00 0,00 3 910,97
Rocznie 59 364,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 586,00 0,00 48 063,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 947 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ