Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 5 672 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Luty 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Marzec 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Kwiecień 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Maj 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Czerwiec 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Lipiec 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Sierpień 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Wrzesień 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Październik 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Listopad 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Grudzień 5 672,00 553,59 85,08 138,96 440,49 4 644,00 257,00 4 196,88
Rocznie 68 064,00 6 643,08 1 020,96 1 667,52 3 087,36 55 728,00 0,00 50 362,56
Wynagrodzenie pracownika 5 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 834 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Luty 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Marzec 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Kwiecień 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Maj 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Czerwiec 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Lipiec 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Sierpień 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Wrzesień 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Październik 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Listopad 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Grudzień 5 672,00 553,59 368,68 94,72 144,63 6 833,62 zł
Rocznie 68 064,00 6 643,08 4 424,16 1 136,64 1 735,56 82 003,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 672 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 197 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 197 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 834 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Całość - kwota brutto 5 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Luty 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Marzec 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Kwiecień 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Maj 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Czerwiec 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Lipiec 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Sierpień 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Wrzesień 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Październik 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Listopad 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Grudzień 5 417,00 528,70 81,26 0,00 432,63 3 846,00 462,00 3 912,89
Rocznie 65 004,00 6 344,40 975,12 0,00 5 191,56 46 152,00 348,00 46 954,68
Wynagrodzenie pracownika 5 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 436 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Luty 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Marzec 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Kwiecień 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Maj 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Czerwiec 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Lipiec 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Sierpień 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Wrzesień 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Październik 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Listopad 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Grudzień 5 417,00 528,70 352,11 0,00 138,14 6 435,95 zł
Rocznie 65 004,00 6 344,40 4 225,32 0,00 1 657,68 77 231,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 913 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 913 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 436 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 644 zł
Całość - kwota brutto 4 734 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Luty 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Marzec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Kwiecień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Maj 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Czerwiec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Lipiec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Sierpień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Wrzesień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Październik 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Listopad 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Grudzień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,00 644,00 4 090,00
Rocznie 56 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 444,00 7 728,00 49 080,00
Wynagrodzenie pracownika 4 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 734 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Luty 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Marzec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Kwiecień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Maj 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Czerwiec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Lipiec 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Sierpień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Wrzesień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Październik 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Listopad 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Grudzień 4 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,00 zł
Rocznie 56 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 734 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 415,00 0,00 4 080,40
Luty 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 415,00 0,00 4 080,40
Marzec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 838,00 0,00 3 657,40
Kwiecień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Maj 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Czerwiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Lipiec 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Sierpień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Wrzesień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Październik 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Listopad 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Grudzień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Rocznie 59 280,00 1 057,62 433,44 0,00 5 335,20 0,00 11 562,00 0,00 40 801,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.