Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 658 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Luty 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Marzec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Kwiecień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Maj 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Czerwiec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Lipiec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Sierpień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Wrzesień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Październik 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Listopad 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Grudzień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 362,44 4 632,00 0,00 4 519,85
Rocznie 67 896,00 6 626,64 1 018,44 1 663,44 4 349,28 55 584,00 0,00 54 238,20
Wynagrodzenie pracownika 5 658 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Luty 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Marzec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Kwiecień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Maj 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Czerwiec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Lipiec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Sierpień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Wrzesień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Październik 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Listopad 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Grudzień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Rocznie 67 896,00 6 626,64 4 413,24 1 133,88 1 731,36 81 801,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 658 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 5 399 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Luty 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Marzec 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Kwiecień 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Maj 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Czerwiec 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Lipiec 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Sierpień 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Wrzesień 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Październik 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Listopad 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Grudzień 5 399,00 526,94 80,99 0,00 431,20 3 833,00 280,00 4 079,87
Rocznie 64 788,00 6 323,28 971,88 0,00 5 174,40 45 996,00 3 360,00 48 958,44
Wynagrodzenie pracownika 5 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 415 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Luty 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Marzec 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Kwiecień 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Maj 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Czerwiec 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Lipiec 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Sierpień 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Wrzesień 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Październik 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Listopad 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Grudzień 5 399,00 526,94 350,94 0,00 137,68 6 414,56 zł
Rocznie 64 788,00 6 323,28 4 211,28 0,00 1 652,16 76 974,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 399 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 415 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 642 zł
Całość - kwota brutto 4 722 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Luty 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Marzec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Kwiecień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Maj 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Czerwiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Lipiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Sierpień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Wrzesień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Październik 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Listopad 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Grudzień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Rocznie 56 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 336,00 7 704,00 48 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Luty 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Marzec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Kwiecień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Maj 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Czerwiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Lipiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Sierpień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Wrzesień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Październik 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Listopad 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Grudzień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Rocznie 56 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00 0,00 4 509,00
Luty 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00 0,00 4 509,00
Marzec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 4 095,00
Kwiecień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149,00 0,00 3 771,00
Maj 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149,00 0,00 3 771,00
Czerwiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149,00 0,00 3 771,00
Lipiec 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Sierpień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Wrzesień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Październik 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Listopad 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Grudzień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 065,00 0,00 3 591,41
Rocznie 59 040,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 484,00 0,00 45 974,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 509 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ