Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 5 658 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Luty 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Marzec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Kwiecień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Maj 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Czerwiec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Lipiec 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Sierpień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Wrzesień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Październik 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Listopad 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Grudzień 5 658,00 552,22 84,87 138,62 439,41 4 632,00 256,00 4 186,88
Rocznie 67 896,00 6 626,64 1 018,44 1 663,44 3 070,08 55 584,00 0,00 50 242,56
Wynagrodzenie pracownika 5 658 zł
Ubezpieczenie emerytalne 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Luty 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Marzec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Kwiecień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Maj 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Czerwiec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Lipiec 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Sierpień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Wrzesień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Październik 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Listopad 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Grudzień 5 658,00 552,22 367,77 94,49 144,28 6 816,76 zł
Rocznie 67 896,00 6 626,64 4 413,24 1 133,88 1 731,36 81 801,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 658 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 187 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 187 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 5 404 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Luty 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Marzec 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Kwiecień 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Maj 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Czerwiec 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Lipiec 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Sierpień 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Wrzesień 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Październik 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Listopad 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Grudzień 5 404,00 527,43 81,06 0,00 431,60 3 836,00 460,00 3 903,59
Rocznie 64 848,00 6 329,16 972,72 0,00 5 179,20 46 032,00 348,00 46 843,08
Wynagrodzenie pracownika 5 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Luty 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Marzec 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Kwiecień 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Maj 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Czerwiec 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Lipiec 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Sierpień 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Wrzesień 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Październik 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Listopad 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Grudzień 5 404,00 527,43 351,26 0,00 137,80 6 420,49 zł
Rocznie 64 848,00 6 329,16 4 215,12 0,00 1 653,60 77 045,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 404 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 904 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 642 zł
Całość - kwota brutto 4 722 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Luty 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Marzec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Kwiecień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Maj 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Czerwiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Lipiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Sierpień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Wrzesień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Październik 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Listopad 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Grudzień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00 642,00 4 080,00
Rocznie 56 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 336,00 7 704,00 48 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Luty 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Marzec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Kwiecień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Maj 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Czerwiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Lipiec 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Sierpień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Wrzesień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Październik 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Listopad 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Grudzień 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 zł
Rocznie 56 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 413 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 413,00 0,00 4 071,48
Luty 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 413,00 0,00 4 071,48
Marzec 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 830,00 0,00 3 654,48
Kwiecień 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 1 152,00 0,00 3 332,48
Maj 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 1 152,00 0,00 3 332,48
Czerwiec 4 928,00 0,00 0,00 0,00 443,52 0,00 1 152,00 0,00 3 332,48
Lipiec 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Sierpień 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Wrzesień 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Październik 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Listopad 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Grudzień 4 928,00 176,27 72,24 0,00 443,52 15,08 1 067,00 0,00 3 153,89
Rocznie 59 136,00 1 057,62 433,44 0,00 5 322,24 0,00 11 514,00 0,00 40 718,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 071 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.