Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 551 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 5 643 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Luty 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Marzec 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Kwiecień 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Maj 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Czerwiec 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Lipiec 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Sierpień 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Wrzesień 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Październik 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Listopad 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Grudzień 5 643,00 550,76 84,65 138,25 438,24 4 619,00 254,00 4 177,10
Rocznie 67 716,00 6 609,12 1 015,80 1 659,00 3 051,36 55 428,00 0,00 50 125,20
Wynagrodzenie pracownika 5 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 551 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Luty 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Marzec 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Kwiecień 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Maj 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Czerwiec 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Lipiec 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Sierpień 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Wrzesień 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Październik 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Listopad 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Grudzień 5 643,00 550,76 366,80 94,24 143,89 6 798,69 zł
Rocznie 67 716,00 6 609,12 4 401,60 1 130,88 1 726,68 81 584,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 643 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 177 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 177 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 459 zł
Całość - kwota brutto 5 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Luty 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Marzec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Kwiecień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Maj 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Czerwiec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Lipiec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Sierpień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Wrzesień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Październik 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Listopad 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Grudzień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Rocznie 64 680,00 6 312,72 970,20 0,00 5 165,76 45 912,00 348,00 46 721,88
Wynagrodzenie pracownika 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 404 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Luty 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Marzec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Kwiecień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Maj 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Czerwiec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Lipiec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Sierpień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Wrzesień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Październik 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Listopad 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Grudzień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Rocznie 64 680,00 6 312,72 4 204,20 0,00 1 649,40 76 846,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 893 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 404 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 641 zł
Całość - kwota brutto 4 711 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Luty 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Marzec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Kwiecień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Maj 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Czerwiec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Lipiec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Sierpień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Wrzesień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Październik 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Listopad 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Grudzień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769,00 641,00 4 070,00
Rocznie 56 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 228,00 7 692,00 48 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 711 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Luty 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Marzec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Kwiecień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Maj 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Czerwiec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Lipiec 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Sierpień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Wrzesień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Październik 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Listopad 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Grudzień 4 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 711,00 zł
Rocznie 56 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 411,00 0,00 4 062,56
Luty 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 411,00 0,00 4 062,56
Marzec 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 823,00 0,00 3 650,56
Kwiecień 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 1 148,00 0,00 3 325,56
Maj 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 1 148,00 0,00 3 325,56
Czerwiec 4 916,00 0,00 0,00 0,00 442,44 0,00 1 148,00 0,00 3 325,56
Lipiec 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Sierpień 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Wrzesień 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Październik 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Listopad 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Grudzień 4 916,00 176,27 72,24 0,00 442,44 15,08 1 064,00 0,00 3 145,97
Rocznie 58 992,00 1 057,62 433,44 0,00 5 309,28 0,00 11 473,00 0,00 40 628,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 063 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.