Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 5 629 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Luty 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Marzec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Kwiecień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Maj 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Czerwiec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Lipiec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Sierpień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Wrzesień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Październik 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Listopad 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Grudzień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 437,15 4 607,00 253,00 4 167,11
Rocznie 67 548,00 6 592,68 1 013,28 1 654,92 3 034,08 55 284,00 0,00 50 005,32
Wynagrodzenie pracownika 5 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Luty 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Marzec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Kwiecień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Maj 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Czerwiec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Lipiec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Sierpień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Wrzesień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Październik 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Listopad 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Grudzień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Rocznie 67 548,00 6 592,68 4 390,68 1 128,00 1 722,48 81 381,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 629 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 167 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 5 377 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Luty 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Marzec 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Kwiecień 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Maj 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Czerwiec 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Lipiec 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Sierpień 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Wrzesień 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Październik 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Listopad 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Grudzień 5 377,00 524,80 80,66 0,00 429,44 3 817,00 458,00 3 884,06
Rocznie 64 524,00 6 297,60 967,92 0,00 5 153,28 45 804,00 348,00 46 608,72
Wynagrodzenie pracownika 5 377 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 388 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Luty 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Marzec 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Kwiecień 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Maj 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Czerwiec 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Lipiec 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Sierpień 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Wrzesień 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Październik 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Listopad 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Grudzień 5 377,00 524,80 349,51 0,00 137,12 6 388,43 zł
Rocznie 64 524,00 6 297,60 4 194,12 0,00 1 645,44 76 661,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 884 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 884 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 388 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 4 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Luty 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Marzec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Kwiecień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Maj 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Czerwiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Lipiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Sierpień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Wrzesień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Październik 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Listopad 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Grudzień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Rocznie 56 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 108,00 7 668,00 48 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Luty 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Marzec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Kwiecień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Maj 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Czerwiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Lipiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Sierpień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Wrzesień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Październik 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Listopad 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Grudzień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Rocznie 56 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 409,00 0,00 4 052,73
Luty 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 409,00 0,00 4 052,73
Marzec 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 815,00 0,00 3 646,73
Kwiecień 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 1 144,00 0,00 3 317,73
Maj 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 1 144,00 0,00 3 317,73
Czerwiec 4 903,00 0,00 0,00 0,00 441,27 0,00 1 144,00 0,00 3 317,73
Lipiec 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Sierpień 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Wrzesień 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Październik 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Listopad 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Grudzień 4 903,00 176,27 72,24 0,00 441,27 15,08 1 059,00 0,00 3 139,14
Rocznie 58 836,00 1 057,62 433,44 0,00 5 295,24 0,00 11 419,00 0,00 40 540,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 053 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.