Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 629 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Luty 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Marzec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Kwiecień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Maj 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Czerwiec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Lipiec 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Sierpień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Wrzesień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Październik 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Listopad 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Grudzień 5 629,00 549,39 84,44 137,91 358,19 4 607,00 0,00 4 499,07
Rocznie 67 548,00 6 592,68 1 013,28 1 654,92 4 298,28 55 284,00 0,00 53 988,84
Wynagrodzenie pracownika 5 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Luty 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Marzec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Kwiecień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Maj 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Czerwiec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Lipiec 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Sierpień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Wrzesień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Październik 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Listopad 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Grudzień 5 629,00 549,39 365,89 94,00 143,54 6 781,82 zł
Rocznie 67 548,00 6 592,68 4 390,68 1 128,00 1 722,48 81 381,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 629 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 499 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 499 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 5 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Luty 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Marzec 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Kwiecień 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Maj 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Czerwiec 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Lipiec 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Sierpień 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Wrzesień 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Październik 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Listopad 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Grudzień 5 373,00 524,40 80,60 0,00 429,12 3 814,00 279,00 4 059,88
Rocznie 64 476,00 6 292,80 967,20 0,00 5 149,44 45 768,00 3 348,00 48 718,56
Wynagrodzenie pracownika 5 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Luty 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Marzec 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Kwiecień 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Maj 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Czerwiec 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Lipiec 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Sierpień 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Wrzesień 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Październik 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Listopad 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Grudzień 5 373,00 524,40 349,25 0,00 137,01 6 383,66 zł
Rocznie 64 476,00 6 292,80 4 191,00 0,00 1 644,12 76 603,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 4 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Luty 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Marzec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Kwiecień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Maj 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Czerwiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Lipiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Sierpień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Wrzesień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Październik 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Listopad 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Grudzień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 639,00 4 060,00
Rocznie 56 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 108,00 7 668,00 48 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Luty 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Marzec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Kwiecień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Maj 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Czerwiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Lipiec 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Sierpień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Wrzesień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Październik 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Listopad 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Grudzień 4 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 699,00 zł
Rocznie 56 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 4 488,00
Luty 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 4 488,00
Marzec 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 4 085,00
Kwiecień 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,00 0,00 3 754,00
Maj 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,00 0,00 3 754,00
Czerwiec 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,00 0,00 3 754,00
Lipiec 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Sierpień 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Wrzesień 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Październik 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Listopad 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Grudzień 4 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 057,00 0,00 3 574,41
Rocznie 58 740,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 389,00 0,00 45 769,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.