Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 370 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 42 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 34 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Luty 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Marzec 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Kwiecień 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Maj 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Czerwiec 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Lipiec 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Sierpień 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Wrzesień 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Październik 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Listopad 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Grudzień 433,00 42,26 6,50 10,61 33,63 124,00 0,00 340,00
Rocznie 5 196,00 507,12 78,00 127,32 0,00 1 488,00 0,00 4 080,00
Wynagrodzenie pracownika 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 42 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Luty 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Marzec 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Kwiecień 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Maj 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Czerwiec 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Lipiec 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Sierpień 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Wrzesień 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Październik 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Listopad 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Grudzień 433,00 42,26 28,15 7,23 11,04 521,68 zł
Rocznie 5 196,00 507,12 337,80 86,76 132,48 6 260,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 39 zł
Zaliczka na podatek 42 zł
Całość - kwota brutto 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Luty 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Marzec 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Kwiecień 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Maj 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Czerwiec 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Lipiec 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Sierpień 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Wrzesień 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Październik 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Listopad 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Grudzień 494,00 48,21 7,41 0,00 39,45 351,00 42,00 356,81
Rocznie 5 928,00 578,52 88,92 0,00 473,40 4 212,00 36,00 4 281,72
Wynagrodzenie pracownika 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 587 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Luty 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Marzec 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Kwiecień 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Maj 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Czerwiec 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Lipiec 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Sierpień 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Wrzesień 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Październik 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Listopad 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Grudzień 494,00 48,21 32,11 0,00 12,59 586,91 zł
Rocznie 5 928,00 578,52 385,32 0,00 151,08 7 042,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 357 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 357 zł netto poniesie łączny koszt równy 587 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Luty 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Marzec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Kwiecień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Maj 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Czerwiec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Lipiec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Sierpień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Wrzesień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Październik 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Listopad 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Grudzień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 58,00 370,00
Rocznie 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 696,00 4 440,00
Wynagrodzenie pracownika 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Luty 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Marzec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Kwiecień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Maj 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Czerwiec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Lipiec 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Sierpień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Wrzesień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Październik 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Listopad 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Grudzień 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 zł
Rocznie 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 374 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Luty 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Marzec 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Kwiecień 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Maj 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Czerwiec 374,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 103,10
Lipiec 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Sierpień 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Wrzesień 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Październik 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Listopad 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Grudzień 374,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -160,49
Rocznie 4 488,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -344,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 374 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 103 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.