Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 615 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Luty 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Marzec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Kwiecień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Maj 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Czerwiec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Lipiec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Sierpień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Wrzesień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Październik 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Listopad 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Grudzień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 356,15 4 595,00 0,00 4 489,03
Rocznie 67 380,00 6 576,24 1 010,76 1 650,84 4 273,80 55 140,00 0,00 53 868,36
Wynagrodzenie pracownika 5 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 765 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Luty 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Marzec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Kwiecień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Maj 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Czerwiec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Lipiec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Sierpień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Wrzesień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Październik 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Listopad 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Grudzień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Rocznie 67 380,00 6 576,24 4 379,76 1 125,24 1 718,28 81 179,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 615 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 489 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 489 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 765 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Luty 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Marzec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Kwiecień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Maj 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Czerwiec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Lipiec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Sierpień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Wrzesień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Październik 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Listopad 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Grudzień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 278,00 4 050,38
Rocznie 64 320,00 6 277,68 964,80 0,00 5 136,96 45 660,00 3 336,00 48 604,56
Wynagrodzenie pracownika 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 368 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Luty 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Marzec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Kwiecień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Maj 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Czerwiec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Lipiec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Sierpień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Wrzesień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Październik 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Listopad 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Grudzień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Rocznie 64 320,00 6 277,68 4 180,80 0,00 1 640,16 76 418,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 368 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 638 zł
Całość - kwota brutto 4 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Luty 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Marzec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Kwiecień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Maj 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Czerwiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Lipiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Sierpień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Wrzesień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Październik 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Listopad 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Grudzień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Rocznie 56 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 7 656,00 48 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 688 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Luty 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Marzec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Kwiecień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Maj 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Czerwiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Lipiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Sierpień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Wrzesień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Październik 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Listopad 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Grudzień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Rocznie 56 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 688 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 4 478,00
Luty 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 4 478,00
Marzec 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,00 0,00 4 081,00
Kwiecień 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138,00 0,00 3 745,00
Maj 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138,00 0,00 3 745,00
Czerwiec 4 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138,00 0,00 3 745,00
Lipiec 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Sierpień 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Wrzesień 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Październik 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Listopad 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Grudzień 4 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 053,00 0,00 3 566,41
Rocznie 58 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 344,00 0,00 45 670,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 478 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.