Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 5 615 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Luty 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Marzec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Kwiecień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Maj 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Czerwiec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Lipiec 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Sierpień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Wrzesień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Październik 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Listopad 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Grudzień 5 615,00 548,02 84,23 137,57 436,07 4 595,00 251,00 4 158,11
Rocznie 67 380,00 6 576,24 1 010,76 1 650,84 3 016,80 55 140,00 0,00 49 897,32
Wynagrodzenie pracownika 5 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 765 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Luty 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Marzec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Kwiecień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Maj 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Czerwiec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Lipiec 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Sierpień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Wrzesień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Październik 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Listopad 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Grudzień 5 615,00 548,02 364,98 93,77 143,19 6 764,96 zł
Rocznie 67 380,00 6 576,24 4 379,76 1 125,24 1 718,28 81 179,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 615 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 158 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 158 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 765 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 5 364 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Luty 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Marzec 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Kwiecień 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Maj 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Czerwiec 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Lipiec 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Sierpień 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Wrzesień 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Październik 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Listopad 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Grudzień 5 364,00 523,53 80,46 0,00 428,40 3 808,00 457,00 3 874,65
Rocznie 64 368,00 6 282,36 965,52 0,00 5 140,80 45 696,00 348,00 46 495,80
Wynagrodzenie pracownika 5 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Luty 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Marzec 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Kwiecień 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Maj 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Czerwiec 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Lipiec 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Sierpień 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Wrzesień 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Październik 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Listopad 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Grudzień 5 364,00 523,53 348,66 0,00 136,78 6 372,97 zł
Rocznie 64 368,00 6 282,36 4 183,92 0,00 1 641,36 76 475,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 875 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 638 zł
Całość - kwota brutto 4 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Luty 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Marzec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Kwiecień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Maj 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Czerwiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Lipiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Sierpień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Wrzesień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Październik 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Listopad 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Grudzień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 638,00 4 050,00
Rocznie 56 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 7 656,00 48 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 688 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Luty 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Marzec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Kwiecień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Maj 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Czerwiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Lipiec 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Sierpień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Wrzesień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Październik 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Listopad 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Grudzień 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 zł
Rocznie 56 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 688 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 406,00 0,00 4 044,81
Luty 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 406,00 0,00 4 044,81
Marzec 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 807,00 0,00 3 643,81
Kwiecień 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 1 140,00 0,00 3 310,81
Maj 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 1 140,00 0,00 3 310,81
Czerwiec 4 891,00 0,00 0,00 0,00 440,19 0,00 1 140,00 0,00 3 310,81
Lipiec 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Sierpień 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Wrzesień 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Październik 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Listopad 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Grudzień 4 891,00 176,27 72,24 0,00 440,19 15,08 1 056,00 0,00 3 131,22
Rocznie 58 692,00 1 057,62 433,44 0,00 5 282,28 0,00 11 375,00 0,00 40 453,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 045 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.