Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 360 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 41 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 10 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 33 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Luty 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Marzec 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Kwiecień 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Maj 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Czerwiec 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Lipiec 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Sierpień 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Wrzesień 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Październik 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Listopad 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Grudzień 421,00 41,09 6,32 10,31 32,70 113,00 0,00 330,58
Rocznie 5 052,00 493,08 75,84 123,72 0,00 1 356,00 0,00 3 966,96
Wynagrodzenie pracownika 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 41 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Luty 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Marzec 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Kwiecień 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Maj 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Czerwiec 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Lipiec 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Sierpień 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Wrzesień 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Październik 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Listopad 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Grudzień 421,00 41,09 27,37 7,03 10,73 507,22 zł
Rocznie 5 052,00 493,08 328,44 84,36 128,76 6 086,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 331 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 331 zł netto poniesie łączny koszt równy 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 38 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Luty 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Marzec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Kwiecień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Maj 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Czerwiec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Lipiec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Sierpień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Wrzesień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Październik 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Listopad 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Grudzień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Rocznie 5 760,00 562,20 86,40 0,00 460,08 4 092,00 36,00 4 160,28
Wynagrodzenie pracownika 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Luty 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Marzec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Kwiecień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Maj 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Czerwiec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Lipiec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Sierpień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Wrzesień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Październik 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Listopad 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Grudzień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Rocznie 5 760,00 562,20 374,40 0,00 146,88 6 843,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Luty 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Marzec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Kwiecień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Maj 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Czerwiec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Lipiec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Sierpień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Wrzesień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Październik 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Listopad 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Grudzień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 57,00 360,00
Rocznie 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 684,00 4 320,00
Wynagrodzenie pracownika 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Luty 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Marzec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Kwiecień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Maj 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Czerwiec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Lipiec 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Sierpień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Wrzesień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Październik 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Listopad 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Grudzień 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 zł
Rocznie 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 93 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 364 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Luty 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Marzec 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Kwiecień 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Maj 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Czerwiec 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 93,10
Lipiec 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Sierpień 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Wrzesień 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Październik 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Listopad 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Grudzień 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -170,49
Rocznie 4 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -464,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 93 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.