Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3980 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 980 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 3 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Luty 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Marzec 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Kwiecień 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Maj 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Czerwiec 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Lipiec 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Sierpień 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Wrzesień 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Październik 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Listopad 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Grudzień 3 980,00 388,45 59,70 97,51 309,09 3 184,00 82,00 3 043,25
Rocznie 47 760,00 4 661,40 716,40 1 170,12 984,96 38 208,00 0,00 36 519,00
Wynagrodzenie pracownika 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Luty 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Marzec 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Kwiecień 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Maj 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Czerwiec 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Lipiec 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Sierpień 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Wrzesień 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Październik 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Listopad 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Grudzień 3 980,00 388,45 258,70 66,47 101,49 4 795,11 zł
Rocznie 47 760,00 4 661,40 3 104,40 797,64 1 217,88 57 541,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 043 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3980 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 339 zł
Całość - kwota brutto 3 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Luty 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Marzec 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Kwiecień 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Maj 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Czerwiec 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Lipiec 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Sierpień 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Wrzesień 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Październik 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Listopad 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Grudzień 3 980,00 388,45 59,70 0,00 317,87 2 825,00 339,00 2 874,98
Rocznie 47 760,00 4 661,40 716,40 0,00 3 814,44 33 900,00 252,00 34 499,76
Wynagrodzenie pracownika 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Luty 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Marzec 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Kwiecień 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Maj 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Czerwiec 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Lipiec 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Sierpień 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Wrzesień 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Październik 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Listopad 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Grudzień 3 980,00 388,45 258,70 0,00 101,49 4 728,64 zł
Rocznie 47 760,00 4 661,40 3 104,40 0,00 1 217,88 56 743,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3980 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Całość - kwota brutto 3 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Luty 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Marzec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Kwiecień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Maj 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Czerwiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Lipiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Sierpień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Wrzesień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Październik 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Listopad 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Grudzień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 541,00 3 439,00
Rocznie 47 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 208,00 6 492,00 41 268,00
Wynagrodzenie pracownika 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Luty 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Marzec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Kwiecień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Maj 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Czerwiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Lipiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Sierpień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Wrzesień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Październik 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Listopad 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Grudzień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 980,00 zł
Rocznie 47 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 439 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3980 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Luty 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Marzec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Kwiecień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 840,00 0,00 2 781,80
Maj 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 849,00 0,00 2 772,80
Czerwiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 849,00 0,00 2 772,80
Lipiec 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Sierpień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Wrzesień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Październik 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Listopad 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Grudzień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Rocznie 47 760,00 1 057,62 433,44 0,00 4 298,40 0,00 7 878,00 0,00 34 002,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.