Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4020 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 020 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Całość - kwota brutto 4 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Luty 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Marzec 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Kwiecień 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Maj 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Czerwiec 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Lipiec 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Sierpień 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Wrzesień 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Październik 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Listopad 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Grudzień 4 020,00 392,35 60,30 98,49 312,20 3 219,00 86,00 3 070,66
Rocznie 48 240,00 4 708,20 723,60 1 181,88 1 035,36 38 628,00 0,00 36 847,92
Wynagrodzenie pracownika 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Luty 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Marzec 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Kwiecień 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Maj 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Czerwiec 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Lipiec 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Sierpień 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Wrzesień 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Październik 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Listopad 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Grudzień 4 020,00 392,35 261,30 67,13 102,51 4 843,29 zł
Rocznie 48 240,00 4 708,20 3 135,60 805,56 1 230,12 58 119,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 071 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4020 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 4 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Luty 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Marzec 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Kwiecień 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Maj 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Czerwiec 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Lipiec 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Sierpień 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Wrzesień 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Październik 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Listopad 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Grudzień 4 020,00 392,35 60,30 0,00 321,06 2 854,00 342,00 2 903,81
Rocznie 48 240,00 4 708,20 723,60 0,00 3 852,72 34 248,00 252,00 34 845,72
Wynagrodzenie pracownika 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 776 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Luty 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Marzec 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Kwiecień 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Maj 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Czerwiec 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Lipiec 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Sierpień 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Wrzesień 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Październik 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Listopad 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Grudzień 4 020,00 392,35 261,30 0,00 102,51 4 776,16 zł
Rocznie 48 240,00 4 708,20 3 135,60 0,00 1 230,12 57 313,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 776 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4020 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 547 zł
Całość - kwota brutto 4 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Luty 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Marzec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Kwiecień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Maj 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Czerwiec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Lipiec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Sierpień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Wrzesień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Październik 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Listopad 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Grudzień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 547,00 3 473,00
Rocznie 48 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 592,00 6 564,00 41 676,00
Wynagrodzenie pracownika 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Luty 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Marzec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Kwiecień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Maj 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Czerwiec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Lipiec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Sierpień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Wrzesień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Październik 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Listopad 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Grudzień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 zł
Rocznie 48 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 473 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4020 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 020 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 258,00 0,00 3 400,20
Luty 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 258,00 0,00 3 400,20
Marzec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 267,00 0,00 3 391,20
Kwiecień 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 861,00 0,00 2 797,20
Maj 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 861,00 0,00 2 797,20
Czerwiec 4 020,00 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 861,00 0,00 2 797,20
Lipiec 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Sierpień 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Wrzesień 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Październik 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Listopad 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Grudzień 4 020,00 176,27 72,24 0,00 361,80 15,08 777,00 0,00 2 617,61
Rocznie 48 240,00 1 057,62 433,44 0,00 4 341,60 0,00 8 028,00 0,00 34 288,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.