Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3970 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 970 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 036 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 81 zł
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Luty 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Marzec 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Kwiecień 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Maj 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Czerwiec 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Lipiec 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Sierpień 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Wrzesień 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Październik 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Listopad 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Grudzień 3 970,00 387,47 59,55 97,27 308,31 3 176,00 81,00 3 036,40
Rocznie 47 640,00 4 649,64 714,60 1 167,24 973,44 38 112,00 0,00 36 436,80
Wynagrodzenie pracownika 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Luty 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Marzec 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Kwiecień 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Maj 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Czerwiec 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Lipiec 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Sierpień 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Wrzesień 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Październik 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Listopad 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Grudzień 3 970,00 387,47 258,05 66,30 101,24 4 783,06 zł
Rocznie 47 640,00 4 649,64 3 096,60 795,60 1 214,88 57 396,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 036 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3970 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Luty 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Marzec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Kwiecień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Maj 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Czerwiec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Lipiec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Sierpień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Wrzesień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Październik 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Listopad 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Grudzień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 338,00 2 867,75
Rocznie 47 640,00 4 649,64 714,60 0,00 3 804,84 33 816,00 252,00 34 413,00
Wynagrodzenie pracownika 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 717 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Luty 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Marzec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Kwiecień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Maj 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Czerwiec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Lipiec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Sierpień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Wrzesień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Październik 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Listopad 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Grudzień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Rocznie 47 640,00 4 649,64 3 096,60 0,00 1 214,88 56 601,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 717 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3970 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 540 zł
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Luty 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Marzec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Kwiecień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Maj 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Czerwiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Lipiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Sierpień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Wrzesień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Październik 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Listopad 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Grudzień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Rocznie 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 112,00 6 480,00 41 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Luty 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Marzec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Kwiecień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Maj 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Czerwiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Lipiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Sierpień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Wrzesień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Październik 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Listopad 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Grudzień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Rocznie 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3970 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 250,00 0,00 3 362,70
Luty 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 250,00 0,00 3 362,70
Marzec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 250,00 0,00 3 362,70
Kwiecień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 832,00 0,00 2 780,70
Maj 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 845,00 0,00 2 767,70
Czerwiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 357,30 0,00 845,00 0,00 2 767,70
Lipiec 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Sierpień 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Wrzesień 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Październik 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Listopad 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Grudzień 3 970,00 176,27 72,24 0,00 357,30 15,08 761,00 0,00 2 588,11
Rocznie 47 640,00 1 057,62 433,44 0,00 4 287,60 0,00 7 838,00 0,00 33 932,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 363 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.