Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4010 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 4 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Luty 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Marzec 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Kwiecień 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Maj 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Czerwiec 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Lipiec 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Sierpień 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Wrzesień 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Październik 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Listopad 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Grudzień 4 010,00 391,38 60,15 98,25 311,42 3 210,00 234,00 2 914,80
Rocznie 48 120,00 4 696,56 721,80 1 179,00 3 737,04 38 520,00 2 808,00 34 977,60
Wynagrodzenie pracownika 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Luty 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Marzec 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Kwiecień 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Maj 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Czerwiec 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Lipiec 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Sierpień 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Wrzesień 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Październik 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Listopad 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Grudzień 4 010,00 391,38 260,65 66,97 102,26 4 831,26 zł
Rocznie 48 120,00 4 696,56 3 127,80 803,64 1 227,12 57 975,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 915 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4010 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 4 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Luty 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Marzec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Kwiecień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Maj 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Czerwiec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Lipiec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Sierpień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Wrzesień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Październik 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Listopad 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Grudzień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Rocznie 48 120,00 4 696,56 721,80 0,00 3 843,12 34 164,00 2 496,00 36 362,52
Wynagrodzenie pracownika 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Luty 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Marzec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Kwiecień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Maj 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Czerwiec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Lipiec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Sierpień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Wrzesień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Październik 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Listopad 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Grudzień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Rocznie 48 120,00 4 696,56 3 127,80 0,00 1 227,12 57 171,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4010 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 465 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Całość - kwota brutto 4 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Luty 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Marzec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Kwiecień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Maj 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Czerwiec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Lipiec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Sierpień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Wrzesień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Październik 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Listopad 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Grudzień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 208,00 545,00 3 465,00
Rocznie 48 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 496,00 6 540,00 41 580,00
Wynagrodzenie pracownika 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Luty 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Marzec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Kwiecień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Maj 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Czerwiec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Lipiec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Sierpień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Wrzesień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Październik 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Listopad 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Grudzień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 zł
Rocznie 48 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 465 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4010 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 010 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Luty 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Marzec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Kwiecień 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Maj 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Czerwiec 4 010,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 319,19
Lipiec 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Sierpień 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Wrzesień 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Październik 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Listopad 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Grudzień 4 010,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 114,99
Rocznie 48 120,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 462,00 0,00 38 605,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 319 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ