Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3960 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 960 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 3 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Luty 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Marzec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Kwiecień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Maj 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Czerwiec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Lipiec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Sierpień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Wrzesień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Październik 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Listopad 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Grudzień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 80,00 3 029,54
Rocznie 47 520,00 4 638,00 712,80 1 164,24 960,48 38 004,00 0,00 36 354,48
Wynagrodzenie pracownika 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Luty 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Marzec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Kwiecień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Maj 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Czerwiec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Lipiec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Sierpień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Wrzesień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Październik 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Listopad 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Grudzień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Rocznie 47 520,00 4 638,00 3 088,80 793,56 1 211,76 57 252,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3960 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 3 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Luty 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Marzec 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Kwiecień 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Maj 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Czerwiec 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Lipiec 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Sierpień 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Wrzesień 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Październik 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Listopad 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Grudzień 3 960,00 386,50 59,40 0,00 316,27 2 811,00 337,00 2 860,51
Rocznie 47 520,00 4 638,00 712,80 0,00 3 795,24 33 732,00 252,00 34 326,12
Wynagrodzenie pracownika 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Luty 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Marzec 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Kwiecień 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Maj 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Czerwiec 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Lipiec 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Sierpień 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Wrzesień 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Październik 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Listopad 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Grudzień 3 960,00 386,50 257,40 0,00 100,98 4 704,88 zł
Rocznie 47 520,00 4 638,00 3 088,80 0,00 1 211,76 56 458,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 861 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3960 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 539 zł
Całość - kwota brutto 3 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Luty 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Marzec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Kwiecień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Maj 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Czerwiec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Lipiec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Sierpień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Wrzesień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Październik 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Listopad 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Grudzień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 539,00 3 421,00
Rocznie 47 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 016,00 6 468,00 41 052,00
Wynagrodzenie pracownika 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Luty 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Marzec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Kwiecień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Maj 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Czerwiec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Lipiec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Sierpień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Wrzesień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Październik 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Listopad 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Grudzień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 zł
Rocznie 47 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 421 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3960 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 960 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 248,00 0,00 3 355,60
Luty 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 248,00 0,00 3 355,60
Marzec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 248,00 0,00 3 355,60
Kwiecień 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 824,00 0,00 2 779,60
Maj 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 842,00 0,00 2 761,60
Czerwiec 3 960,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 842,00 0,00 2 761,60
Lipiec 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Sierpień 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Wrzesień 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Październik 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Listopad 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Grudzień 3 960,00 176,27 72,24 0,00 356,40 15,08 758,00 0,00 2 582,01
Rocznie 47 520,00 1 057,62 433,44 0,00 4 276,80 0,00 7 800,00 0,00 33 861,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 356 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.