Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3940 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 940 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 3 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Luty 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Marzec 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Kwiecień 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Maj 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Czerwiec 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Lipiec 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Sierpień 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Wrzesień 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Październik 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Listopad 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Grudzień 3 940,00 384,54 59,10 96,53 305,98 3 150,00 78,00 3 015,85
Rocznie 47 280,00 4 614,48 709,20 1 158,36 936,00 37 800,00 0,00 36 190,20
Wynagrodzenie pracownika 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Luty 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Marzec 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Kwiecień 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Maj 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Czerwiec 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Lipiec 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Sierpień 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Wrzesień 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Październik 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Listopad 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Grudzień 3 940,00 384,54 256,10 65,80 100,47 4 746,91 zł
Rocznie 47 280,00 4 614,48 3 073,20 789,60 1 205,64 56 962,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3940 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Całość - kwota brutto 3 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Luty 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Marzec 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Kwiecień 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Maj 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Czerwiec 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Lipiec 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Sierpień 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Wrzesień 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Październik 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Listopad 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Grudzień 3 940,00 384,54 59,10 0,00 314,67 2 797,00 336,00 2 846,05
Rocznie 47 280,00 4 614,48 709,20 0,00 3 776,04 33 564,00 252,00 34 152,60
Wynagrodzenie pracownika 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Luty 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Marzec 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Kwiecień 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Maj 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Czerwiec 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Lipiec 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Sierpień 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Wrzesień 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Październik 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Listopad 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Grudzień 3 940,00 384,54 256,10 0,00 100,47 4 681,11 zł
Rocznie 47 280,00 4 614,48 3 073,20 0,00 1 205,64 56 173,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 846 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3940 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 3 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Luty 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Marzec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Kwiecień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Maj 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Czerwiec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Lipiec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Sierpień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Wrzesień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Październik 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Listopad 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Grudzień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,00 536,00 3 404,00
Rocznie 47 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 824,00 6 432,00 40 848,00
Wynagrodzenie pracownika 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Luty 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Marzec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Kwiecień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Maj 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Czerwiec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Lipiec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Sierpień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Wrzesień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Październik 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Listopad 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Grudzień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 zł
Rocznie 47 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3940 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 245,00 0,00 3 340,40
Luty 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 245,00 0,00 3 340,40
Marzec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 245,00 0,00 3 340,40
Kwiecień 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 809,00 0,00 2 776,40
Maj 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 836,00 0,00 2 749,40
Czerwiec 3 940,00 0,00 0,00 0,00 354,60 0,00 836,00 0,00 2 749,40
Lipiec 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Sierpień 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Wrzesień 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Październik 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Listopad 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Grudzień 3 940,00 176,27 72,24 0,00 354,60 15,08 751,00 0,00 2 570,81
Rocznie 47 280,00 1 057,62 433,44 0,00 4 255,20 0,00 7 722,00 0,00 33 721,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.