Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3950 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 950 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 79 zł
Całość - kwota brutto 3 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Luty 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Marzec 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Kwiecień 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Maj 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Czerwiec 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Lipiec 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Sierpień 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Wrzesień 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Październik 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Listopad 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Grudzień 3 950,00 385,52 59,25 96,78 306,76 3 158,00 79,00 3 022,69
Rocznie 47 400,00 4 626,24 711,00 1 161,36 947,52 37 896,00 0,00 36 272,28
Wynagrodzenie pracownika 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Luty 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Marzec 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Kwiecień 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Maj 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Czerwiec 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Lipiec 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Sierpień 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Wrzesień 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Październik 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Listopad 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Grudzień 3 950,00 385,52 256,75 65,97 100,73 4 758,97 zł
Rocznie 47 400,00 4 626,24 3 081,00 791,64 1 208,76 57 107,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 023 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3950 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Całość - kwota brutto 3 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Luty 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Marzec 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Kwiecień 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Maj 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Czerwiec 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Lipiec 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Sierpień 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Wrzesień 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Październik 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Listopad 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Grudzień 3 950,00 385,52 59,25 0,00 315,47 2 804,00 336,00 2 853,28
Rocznie 47 400,00 4 626,24 711,00 0,00 3 785,64 33 648,00 252,00 34 239,36
Wynagrodzenie pracownika 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Luty 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Marzec 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Kwiecień 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Maj 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Czerwiec 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Lipiec 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Sierpień 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Wrzesień 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Październik 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Listopad 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Grudzień 3 950,00 385,52 256,75 0,00 100,73 4 693,00 zł
Rocznie 47 400,00 4 626,24 3 081,00 0,00 1 208,76 56 316,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 853 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3950 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 537 zł
Całość - kwota brutto 3 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Luty 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Marzec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Kwiecień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Maj 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Czerwiec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Lipiec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Sierpień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Wrzesień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Październik 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Listopad 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Grudzień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 537,00 3 413,00
Rocznie 47 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 920,00 6 444,00 40 956,00
Wynagrodzenie pracownika 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Luty 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Marzec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Kwiecień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Maj 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Czerwiec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Lipiec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Sierpień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Wrzesień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Październik 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Listopad 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Grudzień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,00 zł
Rocznie 47 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3950 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 247,00 0,00 3 347,50
Luty 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 247,00 0,00 3 347,50
Marzec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 247,00 0,00 3 347,50
Kwiecień 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 817,00 0,00 2 777,50
Maj 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 839,00 0,00 2 755,50
Czerwiec 3 950,00 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 839,00 0,00 2 755,50
Lipiec 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Sierpień 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Wrzesień 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Październik 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Listopad 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Grudzień 3 950,00 176,27 72,24 0,00 355,50 15,08 755,00 0,00 2 575,91
Rocznie 47 400,00 1 057,62 433,44 0,00 4 266,00 0,00 7 766,00 0,00 33 786,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 348 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.