Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3990 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 990 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 310 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 3 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Luty 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Marzec 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Kwiecień 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Maj 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Czerwiec 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Lipiec 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Sierpień 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Wrzesień 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Październik 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Listopad 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Grudzień 3 990,00 389,42 59,85 97,76 309,87 3 193,00 83,00 3 050,10
Rocznie 47 880,00 4 673,04 718,20 1 173,12 997,92 38 316,00 0,00 36 601,20
Wynagrodzenie pracownika 3 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Luty 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Marzec 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Kwiecień 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Maj 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Czerwiec 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Lipiec 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Sierpień 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Wrzesień 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Październik 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Listopad 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Grudzień 3 990,00 389,42 259,35 66,63 101,75 4 807,15 zł
Rocznie 47 880,00 4 673,04 3 112,20 799,56 1 221,00 57 685,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3990 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 3 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Luty 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Marzec 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Kwiecień 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Maj 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Czerwiec 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Lipiec 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Sierpień 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Wrzesień 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Październik 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Listopad 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Grudzień 3 990,00 389,42 59,85 0,00 318,67 2 833,00 340,00 2 882,10
Rocznie 47 880,00 4 673,04 718,20 0,00 3 824,04 33 996,00 252,00 34 585,20
Wynagrodzenie pracownika 3 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Luty 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Marzec 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Kwiecień 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Maj 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Czerwiec 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Lipiec 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Sierpień 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Wrzesień 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Październik 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Listopad 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Grudzień 3 990,00 389,42 259,35 0,00 101,75 4 740,52 zł
Rocznie 47 880,00 4 673,04 3 112,20 0,00 1 221,00 56 886,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 882 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3990 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 543 zł
Całość - kwota brutto 3 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Luty 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Marzec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Kwiecień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Maj 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Czerwiec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Lipiec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Sierpień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Wrzesień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Październik 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Listopad 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Grudzień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192,00 543,00 3 447,00
Rocznie 47 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 304,00 6 516,00 41 364,00
Wynagrodzenie pracownika 3 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Luty 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Marzec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Kwiecień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Maj 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Czerwiec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Lipiec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Sierpień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Wrzesień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Październik 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Listopad 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Grudzień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 zł
Rocznie 47 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 447 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3990 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 990 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 253,00 0,00 3 377,90
Luty 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 253,00 0,00 3 377,90
Marzec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 253,00 0,00 3 377,90
Kwiecień 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 847,00 0,00 2 783,90
Maj 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 852,00 0,00 2 778,90
Czerwiec 3 990,00 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 852,00 0,00 2 778,90
Lipiec 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Sierpień 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Wrzesień 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Październik 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Listopad 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Grudzień 3 990,00 176,27 72,24 0,00 359,10 15,08 767,00 0,00 2 600,31
Rocznie 47 880,00 1 057,62 433,44 0,00 4 309,20 0,00 7 912,00 0,00 34 077,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 378 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.