Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 930 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 305 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Całość - kwota brutto 3 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Luty 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Marzec 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Kwiecień 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Maj 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Czerwiec 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Lipiec 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Sierpień 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Wrzesień 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Październik 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Listopad 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Grudzień 3 930,00 383,57 58,95 96,29 305,21 3 141,00 77,00 3 008,98
Rocznie 47 160,00 4 602,84 707,40 1 155,48 923,04 37 692,00 0,00 36 107,76
Wynagrodzenie pracownika 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Luty 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Marzec 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Kwiecień 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Maj 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Czerwiec 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Lipiec 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Sierpień 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Wrzesień 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Październik 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Listopad 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Grudzień 3 930,00 383,57 255,45 65,63 100,22 4 734,87 zł
Rocznie 47 160,00 4 602,84 3 065,40 787,56 1 202,64 56 818,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 3 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Luty 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Marzec 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Kwiecień 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Maj 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Czerwiec 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Lipiec 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Sierpień 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Wrzesień 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Październik 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Listopad 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Grudzień 3 930,00 383,57 58,95 0,00 313,87 2 790,00 335,00 2 838,81
Rocznie 47 160,00 4 602,84 707,40 0,00 3 766,44 33 480,00 252,00 34 065,72
Wynagrodzenie pracownika 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Luty 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Marzec 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Kwiecień 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Maj 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Czerwiec 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Lipiec 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Sierpień 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Wrzesień 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Październik 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Listopad 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Grudzień 3 930,00 383,57 255,45 0,00 100,22 4 669,24 zł
Rocznie 47 160,00 4 602,84 3 065,40 0,00 1 202,64 56 030,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 839 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Całość - kwota brutto 3 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Luty 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Marzec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Kwiecień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Maj 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Czerwiec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Lipiec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Sierpień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Wrzesień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Październik 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Listopad 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Grudzień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 144,00 534,00 3 396,00
Rocznie 47 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 728,00 6 408,00 40 752,00
Wynagrodzenie pracownika 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Luty 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Marzec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Kwiecień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Maj 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Czerwiec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Lipiec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Sierpień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Wrzesień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Październik 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Listopad 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Grudzień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930,00 zł
Rocznie 47 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 396 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 930 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 243,00 0,00 3 333,30
Luty 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 243,00 0,00 3 333,30
Marzec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 243,00 0,00 3 333,30
Kwiecień 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 801,00 0,00 2 775,30
Maj 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 833,00 0,00 2 743,30
Czerwiec 3 930,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 833,00 0,00 2 743,30
Lipiec 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Sierpień 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Wrzesień 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Październik 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Listopad 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Grudzień 3 930,00 176,27 72,24 0,00 353,70 15,08 748,00 0,00 2 564,71
Rocznie 47 160,00 1 057,62 433,44 0,00 4 244,40 0,00 7 684,00 0,00 33 650,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 333 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.