Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3920 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 920 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 3 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Luty 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Marzec 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Kwiecień 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Maj 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Czerwiec 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Lipiec 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Sierpień 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Wrzesień 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Październik 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Listopad 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Grudzień 3 920,00 382,59 58,80 96,04 304,43 3 133,00 76,00 3 002,14
Rocznie 47 040,00 4 591,08 705,60 1 152,48 911,52 37 596,00 0,00 36 025,68
Wynagrodzenie pracownika 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Luty 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Marzec 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Kwiecień 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Maj 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Czerwiec 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Lipiec 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Sierpień 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Wrzesień 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Październik 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Listopad 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Grudzień 3 920,00 382,59 254,80 65,46 99,96 4 722,81 zł
Rocznie 47 040,00 4 591,08 3 057,60 785,52 1 199,52 56 673,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 002 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3920 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Całość - kwota brutto 3 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Luty 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Marzec 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Kwiecień 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Maj 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Czerwiec 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Lipiec 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Sierpień 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Wrzesień 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Październik 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Listopad 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Grudzień 3 920,00 382,59 58,80 0,00 313,07 2 783,00 334,00 2 831,58
Rocznie 47 040,00 4 591,08 705,60 0,00 3 756,84 33 396,00 252,00 33 978,96
Wynagrodzenie pracownika 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Luty 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Marzec 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Kwiecień 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Maj 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Czerwiec 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Lipiec 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Sierpień 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Wrzesień 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Październik 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Listopad 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Grudzień 3 920,00 382,59 254,80 0,00 99,96 4 657,35 zł
Rocznie 47 040,00 4 591,08 3 057,60 0,00 1 199,52 55 888,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3920 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 533 zł
Całość - kwota brutto 3 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Luty 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Marzec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Kwiecień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Maj 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Czerwiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Lipiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Sierpień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Wrzesień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Październik 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Listopad 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Grudzień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 533,00 3 387,00
Rocznie 47 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 632,00 6 396,00 40 644,00
Wynagrodzenie pracownika 3 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Luty 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Marzec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Kwiecień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Maj 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Czerwiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Lipiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Sierpień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Wrzesień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Październik 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Listopad 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Grudzień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 zł
Rocznie 47 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 387 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3920 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Luty 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Marzec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Kwiecień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 793,00 0,00 2 774,20
Maj 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 829,00 0,00 2 738,20
Czerwiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 829,00 0,00 2 738,20
Lipiec 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Sierpień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Wrzesień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Październik 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Listopad 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Grudzień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Rocznie 47 040,00 1 057,62 433,44 0,00 4 233,60 0,00 7 644,00 0,00 33 580,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 326 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.