Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3910 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 3 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Luty 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Marzec 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Kwiecień 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Maj 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Czerwiec 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Lipiec 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Sierpień 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Wrzesień 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Październik 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Listopad 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Grudzień 3 910,00 381,62 58,65 95,80 303,65 3 124,00 106,00 2 964,28
Rocznie 46 920,00 4 579,44 703,80 1 149,60 1 272,96 37 488,00 0,00 35 571,36
Wynagrodzenie pracownika 3 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Luty 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Marzec 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Kwiecień 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Maj 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Czerwiec 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Lipiec 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Sierpień 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Wrzesień 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Październik 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Listopad 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Grudzień 3 910,00 381,62 254,15 65,30 99,71 4 710,78 zł
Rocznie 46 920,00 4 579,44 3 049,80 783,60 1 196,52 56 529,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3910 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 686 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 3 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Luty 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Marzec 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Kwiecień 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Maj 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Czerwiec 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Lipiec 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Sierpień 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Wrzesień 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Październik 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Listopad 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Grudzień 3 910,00 381,62 58,65 0,00 312,28 2 776,00 472,00 2 685,53
Rocznie 46 920,00 4 579,44 703,80 0,00 3 747,36 33 312,00 2 436,00 32 226,36
Wynagrodzenie pracownika 3 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 645 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Luty 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Marzec 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Kwiecień 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Maj 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Czerwiec 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Lipiec 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Sierpień 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Wrzesień 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Październik 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Listopad 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Grudzień 3 910,00 381,62 254,15 0,00 99,71 4 645,48 zł
Rocznie 46 920,00 4 579,44 3 049,80 0,00 1 196,52 55 745,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 686 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 645 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3910 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Całość - kwota brutto 3 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Luty 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Marzec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Kwiecień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Maj 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Czerwiec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Lipiec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Sierpień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Wrzesień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Październik 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Listopad 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Grudzień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128,00 532,00 3 378,00
Rocznie 46 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 536,00 6 384,00 40 536,00
Wynagrodzenie pracownika 3 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Luty 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Marzec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Kwiecień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Maj 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Czerwiec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Lipiec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Sierpień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Wrzesień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Październik 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Listopad 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Grudzień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,00 zł
Rocznie 46 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 378 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3910 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 910 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 240,00 0,00 3 318,10
Luty 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 240,00 0,00 3 318,10
Marzec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 240,00 0,00 3 318,10
Kwiecień 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 786,00 0,00 2 772,10
Maj 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 826,00 0,00 2 732,10
Czerwiec 3 910,00 0,00 0,00 0,00 351,90 0,00 826,00 0,00 2 732,10
Lipiec 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Sierpień 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Wrzesień 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Październik 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Listopad 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Grudzień 3 910,00 176,27 72,24 0,00 351,90 15,08 742,00 0,00 2 552,51
Rocznie 46 920,00 1 057,62 433,44 0,00 4 222,80 0,00 7 610,00 0,00 33 505,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 318 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.