Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 346 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Luty 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Marzec 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Kwiecień 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Maj 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Czerwiec 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Lipiec 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Sierpień 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Wrzesień 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Październik 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Listopad 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Grudzień 5 346,00 521,77 80,19 130,98 316,71 4 363,00 0,00 4 296,35
Rocznie 64 152,00 6 261,24 962,28 1 571,76 3 800,52 52 356,00 0,00 51 556,20
Wynagrodzenie pracownika 5 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 522 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 441 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Luty 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Marzec 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Kwiecień 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Maj 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Czerwiec 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Lipiec 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Sierpień 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Wrzesień 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Październik 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Listopad 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Grudzień 5 346,00 521,77 347,49 89,28 136,33 6 440,87 zł
Rocznie 64 152,00 6 261,24 4 169,88 1 071,36 1 635,96 77 290,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 346 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 296 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 296 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 441 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 408 zł
Zaliczka na podatek 265 zł
Całość - kwota brutto 5 108 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Luty 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Marzec 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Kwiecień 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Maj 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Czerwiec 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Lipiec 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Sierpień 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Wrzesień 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Październik 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Listopad 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Grudzień 5 108,00 498,54 76,62 0,00 407,96 3 626,00 265,00 3 859,88
Rocznie 61 296,00 5 982,48 919,44 0,00 4 895,52 43 512,00 3 180,00 46 318,56
Wynagrodzenie pracownika 5 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Luty 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Marzec 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Kwiecień 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Maj 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Czerwiec 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Lipiec 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Sierpień 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Wrzesień 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Październik 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Listopad 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Grudzień 5 108,00 498,54 332,02 0,00 130,26 6 068,82 zł
Rocznie 61 296,00 5 982,48 3 984,24 0,00 1 563,12 72 825,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 608 zł
Całość - kwota brutto 4 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Luty 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Marzec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Kwiecień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Maj 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Czerwiec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Lipiec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Sierpień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Wrzesień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Październik 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Listopad 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Grudzień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 574,00 608,00 3 860,00
Rocznie 53 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 888,00 7 296,00 46 320,00
Wynagrodzenie pracownika 4 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Luty 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Marzec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Kwiecień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Maj 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Czerwiec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Lipiec 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Sierpień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Wrzesień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Październik 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Listopad 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Grudzień 4 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468,00 zł
Rocznie 53 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 0,00 4 289,00
Luty 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 0,00 4 289,00
Marzec 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,00 0,00 3 994,00
Kwiecień 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 3 590,00
Maj 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 3 590,00
Czerwiec 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 3 590,00
Lipiec 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Sierpień 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Wrzesień 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Październik 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Listopad 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Grudzień 4 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 980,00 0,00 3 411,41
Rocznie 55 860,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 10 468,00 0,00 43 810,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 289 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.