Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 350 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 40 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 10 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 32 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Luty 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Marzec 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Kwiecień 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Maj 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Czerwiec 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Lipiec 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Sierpień 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Wrzesień 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Październik 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Listopad 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Grudzień 410,00 40,02 6,15 10,05 31,84 104,00 0,00 321,94
Rocznie 4 920,00 480,24 73,80 120,60 0,00 1 248,00 0,00 3 863,28
Wynagrodzenie pracownika 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 40 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Luty 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Marzec 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Kwiecień 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Maj 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Czerwiec 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Lipiec 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Sierpień 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Wrzesień 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Październik 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Listopad 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Grudzień 410,00 40,02 26,65 6,85 10,46 493,98 zł
Rocznie 4 920,00 480,24 319,80 82,20 125,52 5 927,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 322 zł netto poniesie łączny koszt równy 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 37 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 467 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Luty 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Marzec 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Kwiecień 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Maj 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Czerwiec 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Lipiec 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Sierpień 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Wrzesień 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Październik 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Listopad 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Grudzień 467,00 45,58 7,01 0,00 37,30 332,00 40,00 337,27
Rocznie 5 604,00 546,96 84,12 0,00 447,60 3 984,00 36,00 4 047,24
Wynagrodzenie pracownika 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 555 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Luty 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Marzec 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Kwiecień 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Maj 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Czerwiec 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Lipiec 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Sierpień 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Wrzesień 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Październik 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Listopad 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Grudzień 467,00 45,58 30,36 0,00 11,91 554,85 zł
Rocznie 5 604,00 546,96 364,32 0,00 142,92 6 658,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 467 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 337 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 337 zł netto poniesie łączny koszt równy 555 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 55 zł
Całość - kwota brutto 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Luty 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Marzec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Kwiecień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Maj 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Czerwiec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Lipiec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Sierpień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Wrzesień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Październik 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Listopad 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Grudzień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 55,00 350,00
Rocznie 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 888,00 660,00 4 200,00
Wynagrodzenie pracownika 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Luty 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Marzec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Kwiecień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Maj 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Czerwiec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Lipiec 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Sierpień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Wrzesień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Październik 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Listopad 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Grudzień 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 zł
Rocznie 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 83 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 354 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Luty 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Marzec 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Kwiecień 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Maj 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Czerwiec 354,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 83,10
Lipiec 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Sierpień 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Wrzesień 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Październik 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Listopad 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Grudzień 354,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -180,49
Rocznie 4 248,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -584,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.