Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 5 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Luty 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Marzec 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Kwiecień 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Maj 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Czerwiec 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Lipiec 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Sierpień 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Wrzesień 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Październik 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Listopad 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Grudzień 5 336,00 520,79 80,04 130,73 414,40 4 354,00 340,00 3 850,04
Rocznie 64 032,00 6 249,48 960,48 1 568,76 4 972,80 52 248,00 4 080,00 46 200,48
Wynagrodzenie pracownika 5 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 429 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Luty 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Marzec 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Kwiecień 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Maj 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Czerwiec 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Lipiec 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Sierpień 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Wrzesień 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Październik 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Listopad 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Grudzień 5 336,00 520,79 346,84 89,11 136,07 6 428,81 zł
Rocznie 64 032,00 6 249,48 4 162,08 1 069,32 1 632,84 77 145,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 429 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 5 095 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Luty 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Marzec 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Kwiecień 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Maj 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Czerwiec 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Lipiec 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Sierpień 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Wrzesień 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Październik 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Listopad 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Grudzień 5 095,00 497,27 76,43 0,00 406,92 3 617,00 264,00 3 850,38
Rocznie 61 140,00 5 967,24 917,16 0,00 4 883,04 43 404,00 3 168,00 46 204,56
Wynagrodzenie pracownika 5 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Luty 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Marzec 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Kwiecień 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Maj 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Czerwiec 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Lipiec 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Sierpień 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Wrzesień 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Październik 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Listopad 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Grudzień 5 095,00 497,27 331,18 0,00 129,93 6 053,38 zł
Rocznie 61 140,00 5 967,24 3 974,16 0,00 1 559,16 72 640,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 095 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 606 zł
Całość - kwota brutto 4 456 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Luty 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Marzec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Kwiecień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Maj 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Czerwiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Lipiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Sierpień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Wrzesień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Październik 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Listopad 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Grudzień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Rocznie 53 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 780,00 7 272,00 46 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 456 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Luty 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Marzec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Kwiecień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Maj 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Czerwiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Lipiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Sierpień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Wrzesień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Październik 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Listopad 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Grudzień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Rocznie 53 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 456 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 418 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 650 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Luty 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Marzec 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Kwiecień 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Maj 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Czerwiec 4 650,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 418,00 0,00 3 850,19
Lipiec 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Sierpień 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Wrzesień 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Październik 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Listopad 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Grudzień 4 650,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 376,00 0,00 3 646,99
Rocznie 55 800,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 764,00 0,00 44 983,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 850 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ