Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 5 331 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Luty 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Marzec 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Kwiecień 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Maj 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Czerwiec 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Lipiec 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Sierpień 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Wrzesień 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Październik 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Listopad 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Grudzień 5 331,00 520,31 79,97 130,61 414,01 4 350,00 222,00 3 964,10
Rocznie 63 972,00 6 243,72 959,64 1 567,32 2 664,00 52 200,00 0,00 47 569,20
Wynagrodzenie pracownika 5 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 423 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Luty 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Marzec 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Kwiecień 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Maj 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Czerwiec 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Lipiec 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Sierpień 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Wrzesień 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Październik 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Listopad 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Grudzień 5 331,00 520,31 346,52 89,03 135,94 6 422,80 zł
Rocznie 63 972,00 6 243,72 4 158,24 1 068,36 1 631,28 77 073,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 331 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 964 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 423 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Całość - kwota brutto 5 099 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Luty 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Marzec 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Kwiecień 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Maj 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Czerwiec 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Lipiec 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Sierpień 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Wrzesień 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Październik 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Listopad 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Grudzień 5 099,00 497,66 76,49 0,00 407,24 3 620,00 434,00 3 683,21
Rocznie 61 188,00 5 971,92 917,88 0,00 4 886,88 43 440,00 324,00 44 198,52
Wynagrodzenie pracownika 5 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Luty 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Marzec 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Kwiecień 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Maj 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Czerwiec 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Lipiec 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Sierpień 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Wrzesień 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Październik 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Listopad 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Grudzień 5 099,00 497,66 331,44 0,00 130,03 6 058,13 zł
Rocznie 61 188,00 5 971,92 3 977,28 0,00 1 560,36 72 697,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 683 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 606 zł
Całość - kwota brutto 4 456 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Luty 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Marzec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Kwiecień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Maj 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Czerwiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Lipiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Sierpień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Wrzesień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Październik 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Listopad 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Grudzień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 606,00 3 850,00
Rocznie 53 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 780,00 7 272,00 46 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 456 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Luty 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Marzec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Kwiecień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Maj 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Czerwiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Lipiec 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Sierpień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Wrzesień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Październik 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Listopad 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Grudzień 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 zł
Rocznie 53 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 456 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 642 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 364,00 0,00 3 860,22
Luty 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 364,00 0,00 3 860,22
Marzec 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 653,00 0,00 3 571,22
Kwiecień 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 1 060,00 0,00 3 164,22
Maj 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 1 060,00 0,00 3 164,22
Czerwiec 4 642,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00 1 060,00 0,00 3 164,22
Lipiec 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Sierpień 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Wrzesień 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Październik 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Listopad 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Grudzień 4 642,00 176,27 72,24 0,00 417,78 15,08 976,00 0,00 2 984,63
Rocznie 55 704,00 1 057,62 433,44 0,00 5 013,36 0,00 10 417,00 0,00 38 692,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 642 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 860 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.