Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 3 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Luty 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Marzec 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Kwiecień 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Maj 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Czerwiec 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Lipiec 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Sierpień 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Wrzesień 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Październik 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Listopad 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Grudzień 3 850,00 375,76 57,75 94,33 298,99 3 072,00 221,00 2 802,17
Rocznie 46 200,00 4 509,12 693,00 1 131,96 3 587,88 36 864,00 2 652,00 33 626,04
Wynagrodzenie pracownika 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Luty 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Marzec 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Kwiecień 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Maj 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Czerwiec 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Lipiec 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Sierpień 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Wrzesień 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Październik 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Listopad 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Grudzień 3 850,00 375,76 250,25 64,30 98,18 4 638,49 zł
Rocznie 46 200,00 4 509,12 3 003,00 771,60 1 178,16 55 661,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 802 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 3 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Luty 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Marzec 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Kwiecień 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Maj 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Czerwiec 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Lipiec 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Sierpień 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Wrzesień 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Październik 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Listopad 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Grudzień 3 850,00 375,76 57,75 0,00 307,48 2 733,00 200,00 2 909,01
Rocznie 46 200,00 4 509,12 693,00 0,00 3 689,76 32 796,00 2 400,00 34 908,12
Wynagrodzenie pracownika 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Luty 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Marzec 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Kwiecień 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Maj 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Czerwiec 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Lipiec 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Sierpień 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Wrzesień 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Październik 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Listopad 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Grudzień 3 850,00 375,76 250,25 0,00 98,18 4 574,19 zł
Rocznie 46 200,00 4 509,12 3 003,00 0,00 1 178,16 54 890,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 909 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Całość - kwota brutto 3 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Luty 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Marzec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Kwiecień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Maj 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Czerwiec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Lipiec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Sierpień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Wrzesień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Październik 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Listopad 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Grudzień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 524,00 3 326,00
Rocznie 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 960,00 6 288,00 39 912,00
Wynagrodzenie pracownika 3 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Luty 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Marzec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Kwiecień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Maj 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Czerwiec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Lipiec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Sierpień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Wrzesień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Październik 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Listopad 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Grudzień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 zł
Rocznie 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 850 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Luty 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Marzec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Kwiecień 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Maj 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Czerwiec 3 850,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 282,00 0,00 3 186,19
Lipiec 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Sierpień 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Wrzesień 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Październik 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Listopad 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Grudzień 3 850,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 240,00 0,00 2 982,99
Rocznie 46 200,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 132,00 0,00 37 015,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 186 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ