Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3860 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 860 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 70 zł
Całość - kwota brutto 3 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Luty 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Marzec 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Kwiecień 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Maj 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Czerwiec 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Lipiec 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Sierpień 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Wrzesień 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Październik 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Listopad 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Grudzień 3 860,00 376,74 57,90 94,57 299,77 3 081,00 70,00 2 961,02
Rocznie 46 320,00 4 520,88 694,80 1 134,84 836,64 36 972,00 0,00 35 532,24
Wynagrodzenie pracownika 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Luty 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Marzec 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Kwiecień 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Maj 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Czerwiec 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Lipiec 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Sierpień 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Wrzesień 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Październik 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Listopad 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Grudzień 3 860,00 376,74 250,90 64,46 98,43 4 650,53 zł
Rocznie 46 320,00 4 520,88 3 010,80 773,52 1 181,16 55 806,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 961 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3860 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 788 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 329 zł
Całość - kwota brutto 3 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Luty 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Marzec 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Kwiecień 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Maj 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Czerwiec 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Lipiec 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Sierpień 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Wrzesień 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Październik 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Listopad 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Grudzień 3 860,00 376,74 57,90 0,00 308,28 2 740,00 329,00 2 788,28
Rocznie 46 320,00 4 520,88 694,80 0,00 3 699,36 32 880,00 252,00 33 459,36
Wynagrodzenie pracownika 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Luty 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Marzec 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Kwiecień 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Maj 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Czerwiec 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Lipiec 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Sierpień 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Wrzesień 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Październik 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Listopad 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Grudzień 3 860,00 376,74 250,90 0,00 98,43 4 586,07 zł
Rocznie 46 320,00 4 520,88 3 010,80 0,00 1 181,16 55 032,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 788 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3860 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Całość - kwota brutto 3 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Luty 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Marzec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Kwiecień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Maj 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Czerwiec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Lipiec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Sierpień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Wrzesień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Październik 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Listopad 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Grudzień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088,00 525,00 3 335,00
Rocznie 46 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 056,00 6 300,00 40 020,00
Wynagrodzenie pracownika 3 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Luty 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Marzec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Kwiecień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Maj 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Czerwiec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Lipiec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Sierpień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Wrzesień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Październik 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Listopad 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Grudzień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 zł
Rocznie 46 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 335 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3860 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 860 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 231,00 0,00 3 281,60
Luty 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 231,00 0,00 3 281,60
Marzec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 231,00 0,00 3 281,60
Kwiecień 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 747,00 0,00 2 765,60
Maj 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 810,00 0,00 2 702,60
Czerwiec 3 860,00 0,00 0,00 0,00 347,40 0,00 810,00 0,00 2 702,60
Lipiec 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Sierpień 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Wrzesień 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Październik 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Listopad 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Grudzień 3 860,00 176,27 72,24 0,00 347,40 15,08 726,00 0,00 2 523,01
Rocznie 46 320,00 1 057,62 433,44 0,00 4 168,80 0,00 7 416,00 0,00 33 153,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 282 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.