Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3840 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 840 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 298 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 3 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Luty 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Marzec 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Kwiecień 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Maj 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Czerwiec 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Lipiec 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Sierpień 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Wrzesień 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Październik 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Listopad 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Grudzień 3 840,00 374,78 57,60 94,08 298,22 3 064,00 68,00 2 947,32
Rocznie 46 080,00 4 497,36 691,20 1 128,96 812,16 36 768,00 0,00 35 367,84
Wynagrodzenie pracownika 3 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Luty 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Marzec 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Kwiecień 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Maj 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Czerwiec 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Lipiec 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Sierpień 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Wrzesień 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Październik 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Listopad 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Grudzień 3 840,00 374,78 249,60 64,13 97,92 4 626,43 zł
Rocznie 46 080,00 4 497,36 2 995,20 769,56 1 175,04 55 517,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3840 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Całość - kwota brutto 3 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Luty 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Marzec 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Kwiecień 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Maj 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Czerwiec 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Lipiec 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Sierpień 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Wrzesień 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Październik 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Listopad 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Grudzień 3 840,00 374,78 57,60 0,00 306,69 2 726,00 327,00 2 773,81
Rocznie 46 080,00 4 497,36 691,20 0,00 3 680,28 32 712,00 240,00 33 285,72
Wynagrodzenie pracownika 3 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 562 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Luty 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Marzec 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Kwiecień 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Maj 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Czerwiec 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Lipiec 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Sierpień 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Wrzesień 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Październik 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Listopad 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Grudzień 3 840,00 374,78 249,60 0,00 97,92 4 562,30 zł
Rocznie 46 080,00 4 497,36 2 995,20 0,00 1 175,04 54 747,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 774 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 562 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3840 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Całość - kwota brutto 3 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Luty 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Marzec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Kwiecień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Maj 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Czerwiec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Lipiec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Sierpień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Wrzesień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Październik 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Listopad 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Grudzień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 522,00 3 318,00
Rocznie 46 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 864,00 6 264,00 39 816,00
Wynagrodzenie pracownika 3 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Luty 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Marzec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Kwiecień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Maj 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Czerwiec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Lipiec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Sierpień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Wrzesień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Październik 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Listopad 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Grudzień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 zł
Rocznie 46 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 318 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3840 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 840 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 228,00 0,00 3 266,40
Luty 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 228,00 0,00 3 266,40
Marzec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 228,00 0,00 3 266,40
Kwiecień 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 732,00 0,00 2 762,40
Maj 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 804,00 0,00 2 690,40
Czerwiec 3 840,00 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 804,00 0,00 2 690,40
Lipiec 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Sierpień 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Wrzesień 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Październik 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Listopad 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Grudzień 3 840,00 176,27 72,24 0,00 345,60 15,08 719,00 0,00 2 511,81
Rocznie 46 080,00 1 057,62 433,44 0,00 4 147,20 0,00 7 338,00 0,00 33 013,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 266 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.