Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3870 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 870 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 3 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Luty 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Marzec 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Kwiecień 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Maj 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Czerwiec 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Lipiec 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Sierpień 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Wrzesień 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Październik 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Listopad 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Grudzień 3 870,00 377,71 58,05 94,82 300,55 3 089,00 71,00 2 967,87
Rocznie 46 440,00 4 532,52 696,60 1 137,84 848,16 37 068,00 0,00 35 614,44
Wynagrodzenie pracownika 3 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Luty 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Marzec 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Kwiecień 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Maj 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Czerwiec 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Lipiec 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Sierpień 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Wrzesień 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Październik 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Listopad 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Grudzień 3 870,00 377,71 251,55 64,63 98,69 4 662,58 zł
Rocznie 46 440,00 4 532,52 3 018,60 775,56 1 184,28 55 950,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 968 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3870 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Całość - kwota brutto 3 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Luty 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Marzec 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Kwiecień 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Maj 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Czerwiec 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Lipiec 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Sierpień 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Wrzesień 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Październik 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Listopad 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Grudzień 3 870,00 377,71 58,05 0,00 309,08 2 747,00 330,00 2 795,52
Rocznie 46 440,00 4 532,52 696,60 0,00 3 708,96 32 964,00 252,00 33 546,24
Wynagrodzenie pracownika 3 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Luty 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Marzec 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Kwiecień 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Maj 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Czerwiec 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Lipiec 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Sierpień 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Wrzesień 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Październik 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Listopad 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Grudzień 3 870,00 377,71 251,55 0,00 98,69 4 597,95 zł
Rocznie 46 440,00 4 532,52 3 018,60 0,00 1 184,28 55 175,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3870 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 526 zł
Całość - kwota brutto 3 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Luty 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Marzec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Kwiecień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Maj 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Czerwiec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Lipiec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Sierpień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Wrzesień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Październik 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Listopad 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Grudzień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 526,00 3 344,00
Rocznie 46 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 152,00 6 312,00 40 128,00
Wynagrodzenie pracownika 3 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Luty 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Marzec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Kwiecień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Maj 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Czerwiec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Lipiec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Sierpień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Wrzesień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Październik 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Listopad 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Grudzień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 zł
Rocznie 46 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3870 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 870 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 233,00 0,00 3 288,70
Luty 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 233,00 0,00 3 288,70
Marzec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 233,00 0,00 3 288,70
Kwiecień 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 755,00 0,00 2 766,70
Maj 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 813,00 0,00 2 708,70
Czerwiec 3 870,00 0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 813,00 0,00 2 708,70
Lipiec 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Sierpień 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Wrzesień 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Październik 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Listopad 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Grudzień 3 870,00 176,27 72,24 0,00 348,30 15,08 729,00 0,00 2 529,11
Rocznie 46 440,00 1 057,62 433,44 0,00 4 179,60 0,00 7 454,00 0,00 33 224,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 289 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.