Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3820 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 820 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 373 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 3 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Luty 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Marzec 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Kwiecień 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Maj 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Czerwiec 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Lipiec 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Sierpień 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Wrzesień 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Październik 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Listopad 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Grudzień 3 820,00 372,83 57,30 93,59 296,67 3 046,00 66,00 2 933,61
Rocznie 45 840,00 4 473,96 687,60 1 123,08 786,24 36 552,00 0,00 35 203,32
Wynagrodzenie pracownika 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 373 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Luty 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Marzec 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Kwiecień 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Maj 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Czerwiec 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Lipiec 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Sierpień 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Wrzesień 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Październik 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Listopad 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Grudzień 3 820,00 372,83 248,30 63,79 97,41 4 602,33 zł
Rocznie 45 840,00 4 473,96 2 979,60 765,48 1 168,92 55 227,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 934 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3820 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 373 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 305 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 3 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Luty 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Marzec 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Kwiecień 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Maj 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Czerwiec 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Lipiec 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Sierpień 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Wrzesień 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Październik 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Listopad 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Grudzień 3 820,00 372,83 57,30 0,00 305,09 2 712,00 325,00 2 759,34
Rocznie 45 840,00 4 473,96 687,60 0,00 3 661,08 32 544,00 240,00 33 112,08
Wynagrodzenie pracownika 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 373 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Luty 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Marzec 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Kwiecień 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Maj 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Czerwiec 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Lipiec 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Sierpień 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Wrzesień 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Październik 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Listopad 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Grudzień 3 820,00 372,83 248,30 0,00 97,41 4 538,54 zł
Rocznie 45 840,00 4 473,96 2 979,60 0,00 1 168,92 54 462,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 759 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3820 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Całość - kwota brutto 3 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Luty 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Marzec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Kwiecień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Maj 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Czerwiec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Lipiec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Sierpień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Wrzesień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Październik 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Listopad 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Grudzień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 056,00 520,00 3 300,00
Rocznie 45 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 672,00 6 240,00 39 600,00
Wynagrodzenie pracownika 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Luty 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Marzec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Kwiecień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Maj 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Czerwiec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Lipiec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Sierpień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Wrzesień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Październik 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Listopad 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Grudzień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 zł
Rocznie 45 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3820 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 820 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 224,00 0,00 3 252,20
Luty 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 224,00 0,00 3 252,20
Marzec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 224,00 0,00 3 252,20
Kwiecień 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 716,00 0,00 2 760,20
Maj 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 797,00 0,00 2 679,20
Czerwiec 3 820,00 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 797,00 0,00 2 679,20
Lipiec 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Sierpień 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Wrzesień 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Październik 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Listopad 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Grudzień 3 820,00 176,27 72,24 0,00 343,80 15,08 713,00 0,00 2 499,61
Rocznie 45 840,00 1 057,62 433,44 0,00 4 125,60 0,00 7 260,00 0,00 32 872,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 252 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.