Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3810 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 810 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 3 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Luty 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Marzec 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Kwiecień 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Maj 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Czerwiec 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Lipiec 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Sierpień 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Wrzesień 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Październik 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Listopad 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Grudzień 3 810,00 371,86 57,15 93,35 295,89 3 038,00 65,00 2 926,75
Rocznie 45 720,00 4 462,32 685,80 1 120,20 774,72 36 456,00 0,00 35 121,00
Wynagrodzenie pracownika 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Luty 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Marzec 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Kwiecień 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Maj 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Czerwiec 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Lipiec 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Sierpień 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Wrzesień 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Październik 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Listopad 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Grudzień 3 810,00 371,86 247,65 63,63 97,16 4 590,30 zł
Rocznie 45 720,00 4 462,32 2 971,80 763,56 1 165,92 55 083,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3810 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 3 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Luty 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Marzec 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Kwiecień 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Maj 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Czerwiec 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Lipiec 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Sierpień 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Wrzesień 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Październik 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Listopad 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Grudzień 3 810,00 371,86 57,15 0,00 304,29 2 705,00 325,00 2 752,10
Rocznie 45 720,00 4 462,32 685,80 0,00 3 651,48 32 460,00 240,00 33 025,20
Wynagrodzenie pracownika 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 527 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Luty 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Marzec 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Kwiecień 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Maj 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Czerwiec 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Lipiec 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Sierpień 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Wrzesień 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Październik 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Listopad 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Grudzień 3 810,00 371,86 247,65 0,00 97,16 4 526,67 zł
Rocznie 45 720,00 4 462,32 2 971,80 0,00 1 165,92 54 320,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 527 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3810 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 518 zł
Całość - kwota brutto 3 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Luty 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Marzec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Kwiecień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Maj 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Czerwiec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Lipiec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Sierpień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Wrzesień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Październik 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Listopad 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Grudzień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,00 518,00 3 292,00
Rocznie 45 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 576,00 6 216,00 39 504,00
Wynagrodzenie pracownika 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Luty 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Marzec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Kwiecień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Maj 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Czerwiec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Lipiec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Sierpień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Wrzesień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Październik 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Listopad 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Grudzień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 810,00 zł
Rocznie 45 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 292 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3810 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 810 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 223,00 0,00 3 244,10
Luty 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 223,00 0,00 3 244,10
Marzec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 223,00 0,00 3 244,10
Kwiecień 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 709,00 0,00 2 758,10
Maj 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 794,00 0,00 2 673,10
Czerwiec 3 810,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 794,00 0,00 2 673,10
Lipiec 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Sierpień 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Wrzesień 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Październik 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Listopad 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Grudzień 3 810,00 176,27 72,24 0,00 342,90 15,08 710,00 0,00 2 493,51
Rocznie 45 720,00 1 057,62 433,44 0,00 4 114,80 0,00 7 226,00 0,00 32 797,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 244 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.