Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3830 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 830 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Całość - kwota brutto 3 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Luty 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Marzec 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Kwiecień 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Maj 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Czerwiec 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Lipiec 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Sierpień 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Wrzesień 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Październik 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Listopad 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Grudzień 3 830,00 373,81 57,45 93,84 297,44 3 055,00 67,00 2 940,46
Rocznie 45 960,00 4 485,72 689,40 1 126,08 799,20 36 660,00 0,00 35 285,52
Wynagrodzenie pracownika 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Luty 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Marzec 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Kwiecień 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Maj 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Czerwiec 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Lipiec 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Sierpień 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Wrzesień 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Październik 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Listopad 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Grudzień 3 830,00 373,81 248,95 63,96 97,67 4 614,39 zł
Rocznie 45 960,00 4 485,72 2 987,40 767,52 1 172,04 55 372,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3830 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 3 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Luty 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Marzec 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Kwiecień 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Maj 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Czerwiec 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Lipiec 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Sierpień 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Wrzesień 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Październik 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Listopad 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Grudzień 3 830,00 373,81 57,45 0,00 305,89 2 719,00 326,00 2 766,57
Rocznie 45 960,00 4 485,72 689,40 0,00 3 670,68 32 628,00 240,00 33 198,84
Wynagrodzenie pracownika 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Luty 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Marzec 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Kwiecień 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Maj 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Czerwiec 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Lipiec 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Sierpień 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Wrzesień 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Październik 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Listopad 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Grudzień 3 830,00 373,81 248,95 0,00 97,67 4 550,43 zł
Rocznie 45 960,00 4 485,72 2 987,40 0,00 1 172,04 54 605,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 767 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3830 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 521 zł
Całość - kwota brutto 3 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Luty 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Marzec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Kwiecień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Maj 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Czerwiec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Lipiec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Sierpień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Wrzesień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Październik 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Listopad 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Grudzień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 064,00 521,00 3 309,00
Rocznie 45 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 768,00 6 252,00 39 708,00
Wynagrodzenie pracownika 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Luty 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Marzec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Kwiecień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Maj 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Czerwiec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Lipiec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Sierpień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Wrzesień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Październik 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Listopad 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Grudzień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 zł
Rocznie 45 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 309 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3830 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 830 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 226,00 0,00 3 259,30
Luty 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 226,00 0,00 3 259,30
Marzec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 226,00 0,00 3 259,30
Kwiecień 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 724,00 0,00 2 761,30
Maj 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 801,00 0,00 2 684,30
Czerwiec 3 830,00 0,00 0,00 0,00 344,70 0,00 801,00 0,00 2 684,30
Lipiec 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Sierpień 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Wrzesień 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Październik 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Listopad 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Grudzień 3 830,00 176,27 72,24 0,00 344,70 15,08 716,00 0,00 2 505,71
Rocznie 45 960,00 1 057,62 433,44 0,00 4 136,40 0,00 7 300,00 0,00 32 942,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 259 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.