Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3880 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Całość - kwota brutto 3 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Luty 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Marzec 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Kwiecień 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Maj 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Czerwiec 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Lipiec 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Sierpień 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Wrzesień 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Październik 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Listopad 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Grudzień 3 880,00 378,69 58,20 95,06 301,32 3 098,00 223,00 2 823,73
Rocznie 46 560,00 4 544,28 698,40 1 140,72 3 615,84 37 176,00 2 676,00 33 884,76
Wynagrodzenie pracownika 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Luty 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Marzec 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Kwiecień 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Maj 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Czerwiec 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Lipiec 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Sierpień 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Wrzesień 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Październik 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Listopad 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Grudzień 3 880,00 378,69 252,20 64,80 98,94 4 674,63 zł
Rocznie 46 560,00 4 544,28 3 026,40 777,60 1 187,28 56 095,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3880 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 310 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 3 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Luty 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Marzec 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Kwiecień 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Maj 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Czerwiec 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Lipiec 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Sierpień 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Wrzesień 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Październik 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Listopad 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Grudzień 3 880,00 378,69 58,20 0,00 309,88 2 754,00 201,00 2 932,23
Rocznie 46 560,00 4 544,28 698,40 0,00 3 718,56 33 048,00 2 412,00 35 186,76
Wynagrodzenie pracownika 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Luty 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Marzec 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Kwiecień 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Maj 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Czerwiec 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Lipiec 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Sierpień 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Wrzesień 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Październik 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Listopad 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Grudzień 3 880,00 378,69 252,20 0,00 98,94 4 609,83 zł
Rocznie 46 560,00 4 544,28 3 026,40 0,00 1 187,28 55 317,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3880 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 528 zł
Całość - kwota brutto 3 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Luty 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Marzec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Kwiecień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Maj 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Czerwiec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Lipiec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Sierpień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Wrzesień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Październik 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Listopad 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Grudzień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104,00 528,00 3 352,00
Rocznie 46 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 248,00 6 336,00 40 224,00
Wynagrodzenie pracownika 3 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Luty 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Marzec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Kwiecień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Maj 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Czerwiec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Lipiec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Sierpień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Wrzesień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Październik 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Listopad 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Grudzień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 zł
Rocznie 46 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3880 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 880 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Luty 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Marzec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Kwiecień 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Maj 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Czerwiec 3 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 304,00 0,00 3 213,66
Lipiec 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Sierpień 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Wrzesień 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Październik 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Listopad 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Grudzień 3 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 265,00 0,00 3 024,97
Rocznie 46 560,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 414,00 0,00 37 431,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 214 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ