Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3890 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 890 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 3 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Luty 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Marzec 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Kwiecień 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Maj 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Czerwiec 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Lipiec 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Sierpień 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Wrzesień 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Październik 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Listopad 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Grudzień 3 890,00 379,66 58,35 95,31 302,10 3 107,00 73,00 2 981,58
Rocznie 46 680,00 4 555,92 700,20 1 143,72 874,08 37 284,00 0,00 35 778,96
Wynagrodzenie pracownika 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Luty 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Marzec 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Kwiecień 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Maj 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Czerwiec 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Lipiec 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Sierpień 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Wrzesień 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Październik 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Listopad 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Grudzień 3 890,00 379,66 252,85 64,96 99,20 4 686,67 zł
Rocznie 46 680,00 4 555,92 3 034,20 779,52 1 190,40 56 240,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 982 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3890 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 3 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Luty 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Marzec 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Kwiecień 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Maj 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Czerwiec 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Lipiec 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Sierpień 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Wrzesień 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Październik 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Listopad 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Grudzień 3 890,00 379,66 58,35 0,00 310,68 2 762,00 331,00 2 809,87
Rocznie 46 680,00 4 555,92 700,20 0,00 3 728,16 33 144,00 252,00 33 718,44
Wynagrodzenie pracownika 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 622 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Luty 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Marzec 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Kwiecień 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Maj 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Czerwiec 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Lipiec 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Sierpień 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Wrzesień 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Październik 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Listopad 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Grudzień 3 890,00 379,66 252,85 0,00 99,20 4 621,71 zł
Rocznie 46 680,00 4 555,92 3 034,20 0,00 1 190,40 55 460,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 622 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3890 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 3 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Luty 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Marzec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Kwiecień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Maj 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Czerwiec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Lipiec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Sierpień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Wrzesień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Październik 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Listopad 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Grudzień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 112,00 529,00 3 361,00
Rocznie 46 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 344,00 6 348,00 40 332,00
Wynagrodzenie pracownika 3 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Luty 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Marzec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Kwiecień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Maj 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Czerwiec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Lipiec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Sierpień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Wrzesień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Październik 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Listopad 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Grudzień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 zł
Rocznie 46 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 361 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3890 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 890 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 236,00 0,00 3 303,90
Luty 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 236,00 0,00 3 303,90
Marzec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 236,00 0,00 3 303,90
Kwiecień 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 770,00 0,00 2 769,90
Maj 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 820,00 0,00 2 719,90
Czerwiec 3 890,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 820,00 0,00 2 719,90
Lipiec 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Sierpień 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Wrzesień 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Październik 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Listopad 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Grudzień 3 890,00 176,27 72,24 0,00 350,10 15,08 735,00 0,00 2 541,31
Rocznie 46 680,00 1 057,62 433,44 0,00 4 201,20 0,00 7 528,00 0,00 33 369,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 304 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.