Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 800 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Całość - kwota brutto 3 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Luty 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Marzec 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Kwiecień 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Maj 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Czerwiec 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Lipiec 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Sierpień 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Wrzesień 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Październik 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Listopad 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Grudzień 3 800,00 370,88 57,00 93,10 295,11 3 029,00 63,00 2 920,91
Rocznie 45 600,00 4 450,56 684,00 1 117,20 761,76 36 348,00 0,00 35 050,92
Wynagrodzenie pracownika 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Luty 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Marzec 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Kwiecień 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Maj 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Czerwiec 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Lipiec 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Sierpień 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Wrzesień 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Październik 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Listopad 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Grudzień 3 800,00 370,88 247,00 63,46 96,90 4 578,24 zł
Rocznie 45 600,00 4 450,56 2 964,00 761,52 1 162,80 54 938,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 921 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 3 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Luty 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Marzec 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Kwiecień 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Maj 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Czerwiec 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Lipiec 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Sierpień 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Wrzesień 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Październik 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Listopad 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Grudzień 3 800,00 370,88 57,00 0,00 303,49 2 698,00 324,00 2 744,87
Rocznie 45 600,00 4 450,56 684,00 0,00 3 641,88 32 376,00 240,00 32 938,44
Wynagrodzenie pracownika 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 515 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Luty 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Marzec 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Kwiecień 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Maj 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Czerwiec 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Lipiec 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Sierpień 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Wrzesień 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Październik 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Listopad 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Grudzień 3 800,00 370,88 247,00 0,00 96,90 4 514,78 zł
Rocznie 45 600,00 4 450,56 2 964,00 0,00 1 162,80 54 177,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 745 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 515 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 517 zł
Całość - kwota brutto 3 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Luty 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Marzec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Kwiecień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Maj 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Czerwiec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Lipiec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Sierpień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Wrzesień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Październik 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Listopad 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Grudzień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 517,00 3 283,00
Rocznie 45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 480,00 6 204,00 39 396,00
Wynagrodzenie pracownika 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Luty 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Marzec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Kwiecień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Maj 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Czerwiec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Lipiec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Sierpień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Wrzesień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Październik 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Listopad 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Grudzień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 zł
Rocznie 45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 221,00 0,00 3 237,00
Luty 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 221,00 0,00 3 237,00
Marzec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 221,00 0,00 3 237,00
Kwiecień 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 701,00 0,00 2 757,00
Maj 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 791,00 0,00 2 667,00
Czerwiec 3 800,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 791,00 0,00 2 667,00
Lipiec 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Sierpień 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Wrzesień 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Październik 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Listopad 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Grudzień 3 800,00 176,27 72,24 0,00 342,00 15,08 707,00 0,00 2 487,41
Rocznie 45 600,00 1 057,62 433,44 0,00 4 104,00 0,00 7 188,00 0,00 32 726,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 237 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.