Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3790 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 3 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Luty 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Marzec 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Kwiecień 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Maj 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Czerwiec 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Lipiec 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Sierpień 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Wrzesień 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Październik 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Listopad 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Grudzień 3 790,00 369,90 56,85 92,86 294,34 3 020,00 216,00 2 760,05
Rocznie 45 480,00 4 438,80 682,20 1 114,32 3 532,08 36 240,00 2 592,00 33 120,60
Wynagrodzenie pracownika 3 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Luty 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Marzec 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Kwiecień 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Maj 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Czerwiec 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Lipiec 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Sierpień 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Wrzesień 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Październik 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Listopad 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Grudzień 3 790,00 369,90 246,35 63,29 96,65 4 566,19 zł
Rocznie 45 480,00 4 438,80 2 956,20 759,48 1 159,80 54 794,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3790 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 3 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Luty 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Marzec 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Kwiecień 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Maj 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Czerwiec 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Lipiec 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Sierpień 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Wrzesień 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Październik 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Listopad 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Grudzień 3 790,00 369,90 56,85 0,00 302,69 2 691,00 197,00 2 863,56
Rocznie 45 480,00 4 438,80 682,20 0,00 3 632,28 32 292,00 2 364,00 34 362,72
Wynagrodzenie pracownika 3 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Luty 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Marzec 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Kwiecień 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Maj 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Czerwiec 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Lipiec 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Sierpień 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Wrzesień 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Październik 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Listopad 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Grudzień 3 790,00 369,90 246,35 0,00 96,65 4 502,90 zł
Rocznie 45 480,00 4 438,80 2 956,20 0,00 1 159,80 54 034,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3790 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 515 zł
Całość - kwota brutto 3 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Luty 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Marzec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Kwiecień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Maj 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Czerwiec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Lipiec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Sierpień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Wrzesień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Październik 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Listopad 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Grudzień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 032,00 515,00 3 275,00
Rocznie 45 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 384,00 6 180,00 39 300,00
Wynagrodzenie pracownika 3 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Luty 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Marzec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Kwiecień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Maj 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Czerwiec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Lipiec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Sierpień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Wrzesień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Październik 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Listopad 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Grudzień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 zł
Rocznie 45 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 275 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3790 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 790 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Luty 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Marzec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Kwiecień 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Maj 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Czerwiec 3 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 289,00 0,00 3 138,66
Lipiec 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Sierpień 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Wrzesień 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Październik 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Listopad 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Grudzień 3 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 250,00 0,00 2 949,97
Rocznie 45 480,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 234,00 0,00 36 531,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 139 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ