Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3780 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 780 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 3 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Luty 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Marzec 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Kwiecień 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Maj 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Czerwiec 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Lipiec 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Sierpień 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Wrzesień 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Październik 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Listopad 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Grudzień 3 780,00 368,93 56,70 92,61 293,56 3 012,00 61,00 2 907,20
Rocznie 45 360,00 4 427,16 680,40 1 111,32 737,28 36 144,00 0,00 34 886,40
Wynagrodzenie pracownika 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Luty 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Marzec 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Kwiecień 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Maj 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Czerwiec 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Lipiec 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Sierpień 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Wrzesień 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Październik 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Listopad 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Grudzień 3 780,00 368,93 245,70 63,13 96,39 4 554,15 zł
Rocznie 45 360,00 4 427,16 2 948,40 757,56 1 156,68 54 649,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 907 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3780 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 3 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Luty 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Marzec 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Kwiecień 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Maj 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Czerwiec 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Lipiec 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Sierpień 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Wrzesień 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Październik 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Listopad 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Grudzień 3 780,00 368,93 56,70 0,00 301,89 2 684,00 322,00 2 730,40
Rocznie 45 360,00 4 427,16 680,40 0,00 3 622,68 32 208,00 240,00 32 764,80
Wynagrodzenie pracownika 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Luty 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Marzec 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Kwiecień 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Maj 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Czerwiec 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Lipiec 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Sierpień 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Wrzesień 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Październik 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Listopad 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Grudzień 3 780,00 368,93 245,70 0,00 96,39 4 491,02 zł
Rocznie 45 360,00 4 427,16 2 948,40 0,00 1 156,68 53 892,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3780 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 514 zł
Całość - kwota brutto 3 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Luty 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Marzec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Kwiecień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Maj 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Czerwiec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Lipiec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Sierpień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Wrzesień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Październik 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Listopad 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Grudzień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 514,00 3 266,00
Rocznie 45 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 288,00 6 168,00 39 192,00
Wynagrodzenie pracownika 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Luty 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Marzec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Kwiecień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Maj 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Czerwiec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Lipiec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Sierpień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Wrzesień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Październik 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Listopad 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Grudzień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 zł
Rocznie 45 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 266 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3780 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 780 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 218,00 0,00 3 221,80
Luty 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 218,00 0,00 3 221,80
Marzec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 218,00 0,00 3 221,80
Kwiecień 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 686,00 0,00 2 753,80
Maj 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 785,00 0,00 2 654,80
Czerwiec 3 780,00 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 785,00 0,00 2 654,80
Lipiec 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Sierpień 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Wrzesień 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Październik 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Listopad 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Grudzień 3 780,00 176,27 72,24 0,00 340,20 15,08 700,00 0,00 2 476,21
Rocznie 45 360,00 1 057,62 433,44 0,00 4 082,40 0,00 7 110,00 0,00 32 586,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 222 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.