Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 808 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 320 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 185 zł
Zaliczka na podatek 5 250 zł
Całość - kwota brutto 53 892 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 892,00 5 259,86 808,38 1 320,35 4 185,31 46 253,00 5 250,00 37 068,10
Luty 53 892,00 5 259,86 808,38 1 320,35 4 185,31 46 253,00 5 250,00 37 068,10
Marzec 53 892,00 5 259,86 808,38 1 320,35 4 185,31 46 253,00 9 002,00 33 316,10
Kwiecień 53 892,00 4 526,10 695,61 1 320,35 4 261,49 47 100,00 15 072,00 28 016,45
Maj 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Czerwiec 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Lipiec 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Sierpień 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Wrzesień 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Październik 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Listopad 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Grudzień 53 892,00 0,00 0,00 1 320,35 4 731,45 52 322,00 16 743,00 31 097,20
Rocznie 646 704,00 20 305,68 3 120,75 15 844,20 54 669,02 604 435,00 113 854,00 384 246,35
Wynagrodzenie pracownika 53 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 900 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 320 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 64 929 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 892,00 5 259,86 3 502,98 900,00 1 374,24 64 929,08 zł
Luty 53 892,00 5 259,86 3 502,98 900,00 1 374,24 64 929,08 zł
Marzec 53 892,00 5 259,86 3 502,98 900,00 1 374,24 64 929,08 zł
Kwiecień 53 892,00 4 526,10 3 014,31 900,00 1 374,24 63 706,65 zł
Maj 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Czerwiec 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Lipiec 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Sierpień 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Wrzesień 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Październik 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Listopad 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Grudzień 53 892,00 0,00 0,00 900,00 1 374,24 56 166,24 zł
Rocznie 646 704,00 20 305,68 13 523,25 10 800,00 16 490,88 707 823,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 068 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 929 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 922 zł
Ubezpieczenie rentowe 756 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 027 zł
Zaliczka na podatek 4 296 zł
Całość - kwota brutto 50 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 426,00 4 921,58 756,39 0,00 4 027,32 35 798,00 4 296,00 36 424,95
Luty 50 426,00 4 921,58 756,39 0,00 4 027,32 35 798,00 4 296,00 36 424,95
Marzec 50 426,00 4 921,58 756,39 0,00 4 027,32 35 798,00 4 296,00 36 424,95
Kwiecień 50 426,00 4 921,58 756,39 0,00 4 027,32 35 798,00 4 296,00 36 424,95
Maj 50 426,00 619,36 95,19 0,00 4 474,03 39 769,00 4 772,00 40 465,14
Czerwiec 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Lipiec 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Sierpień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Wrzesień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Październik 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Listopad 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Grudzień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 4 538,34 40 341,00 4 841,00 41 046,74
Rocznie 605 112,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 351,69 465 348,00 3 491,00 473 492,12
Wynagrodzenie pracownika 50 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 922 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 235 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 911 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 426,00 4 921,58 3 277,69 0,00 1 285,87 59 911,14 zł
Luty 50 426,00 4 921,58 3 277,69 0,00 1 285,87 59 911,14 zł
Marzec 50 426,00 4 921,58 3 277,69 0,00 1 285,87 59 911,14 zł
Kwiecień 50 426,00 4 921,58 3 277,69 0,00 1 285,87 59 911,14 zł
Maj 50 426,00 619,36 412,49 0,00 1 285,87 52 743,72 zł
Czerwiec 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Lipiec 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Sierpień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Wrzesień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Październik 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Listopad 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Grudzień 50 426,00 0,00 0,00 0,00 1 285,87 51 711,87 zł
Rocznie 605 112,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 430,44 654 371,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 425 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 425 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 911 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 997 zł
Całość - kwota brutto 44 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Luty 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Marzec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Kwiecień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Maj 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Czerwiec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Lipiec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Sierpień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Wrzesień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Październik 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Listopad 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Grudzień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 278,00 5 997,00 38 100,00
Rocznie 529 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 336,00 71 964,00 457 200,00
Wynagrodzenie pracownika 44 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Luty 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Marzec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Kwiecień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Maj 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Czerwiec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Lipiec 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Sierpień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Wrzesień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Październik 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Listopad 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Grudzień 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 097,00 zł
Rocznie 529 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 132 zł
Zaliczka na podatek 12 468 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 12 468,00 0,00 29 315,56
Luty 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 14 268,00 0,00 27 515,56
Marzec 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 14 268,00 0,00 27 515,56
Kwiecień 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 14 268,00 0,00 27 515,56
Maj 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 14 268,00 0,00 27 515,56
Czerwiec 45 916,00 0,00 0,00 0,00 4 132,44 0,00 14 268,00 0,00 27 515,56
Lipiec 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Sierpień 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Wrzesień 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Październik 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Listopad 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Grudzień 45 916,00 176,27 72,24 0,00 4 132,44 15,08 14 184,00 0,00 27 335,97
Rocznie 550 992,00 1 057,62 433,44 0,00 49 589,28 0,00 168 912,00 0,00 330 909,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 316 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.