Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 971 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 806 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 317 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 174 zł
Zaliczka na podatek 5 236 zł
Całość - kwota brutto 53 750 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 750,00 5 246,00 806,25 1 316,88 4 174,28 46 131,00 5 236,00 36 970,59
Luty 53 750,00 5 246,00 806,25 1 316,88 4 174,28 46 131,00 5 236,00 36 970,59
Marzec 53 750,00 5 246,00 806,25 1 316,88 4 174,28 46 131,00 8 914,00 33 292,59
Kwiecień 53 750,00 4 567,68 702,00 1 316,88 4 244,71 46 913,00 15 012,00 27 906,73
Maj 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Czerwiec 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Lipiec 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Sierpień 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Wrzesień 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Październik 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Listopad 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Grudzień 53 750,00 0,00 0,00 1 316,88 4 718,98 52 183,00 16 699,00 31 015,14
Rocznie 645 000,00 20 305,68 3 120,75 15 802,56 54 519,39 602 770,00 113 469,00 383 261,62
Wynagrodzenie pracownika 53 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 494 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 898 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 317 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 64 758 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 750,00 5 246,00 3 493,75 897,63 1 370,63 64 758,01 zł
Luty 53 750,00 5 246,00 3 493,75 897,63 1 370,63 64 758,01 zł
Marzec 53 750,00 5 246,00 3 493,75 897,63 1 370,63 64 758,01 zł
Kwiecień 53 750,00 4 567,68 3 042,00 897,63 1 370,63 63 627,94 zł
Maj 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Czerwiec 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Lipiec 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Sierpień 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Wrzesień 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Październik 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Listopad 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Grudzień 53 750,00 0,00 0,00 897,63 1 370,63 56 018,26 zł
Rocznie 645 000,00 20 305,68 13 523,25 10 771,56 16 447,56 706 048,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 971 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 971 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 758 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 909 zł
Ubezpieczenie rentowe 754 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 017 zł
Zaliczka na podatek 4 285 zł
Całość - kwota brutto 50 294 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 294,00 4 908,69 754,41 0,00 4 016,78 35 705,00 4 285,00 36 329,52
Luty 50 294,00 4 908,69 754,41 0,00 4 016,78 35 705,00 4 285,00 36 329,52
Marzec 50 294,00 4 908,69 754,41 0,00 4 016,78 35 705,00 4 285,00 36 329,52
Kwiecień 50 294,00 4 908,69 754,41 0,00 4 016,78 35 705,00 4 285,00 36 329,52
Maj 50 294,00 670,92 103,11 0,00 4 456,80 39 616,00 4 754,00 40 309,25
Czerwiec 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Lipiec 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Sierpień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Wrzesień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Październik 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Listopad 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Grudzień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 4 526,46 40 235,00 4 828,00 40 939,34
Rocznie 603 528,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 209,14 464 081,00 3 483,00 472 202,71
Wynagrodzenie pracownika 50 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 909 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 232 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 754 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 294,00 4 908,69 3 269,11 0,00 1 282,49 59 754,29 zł
Luty 50 294,00 4 908,69 3 269,11 0,00 1 282,49 59 754,29 zł
Marzec 50 294,00 4 908,69 3 269,11 0,00 1 282,49 59 754,29 zł
Kwiecień 50 294,00 4 908,69 3 269,11 0,00 1 282,49 59 754,29 zł
Maj 50 294,00 670,92 446,81 0,00 1 282,49 52 694,22 zł
Czerwiec 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Lipiec 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Sierpień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Wrzesień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Październik 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Listopad 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Grudzień 50 294,00 0,00 0,00 0,00 1 282,49 51 576,49 zł
Rocznie 603 528,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 389,88 652 746,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 754 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 981 zł
Całość - kwota brutto 43 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Luty 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Marzec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Kwiecień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Maj 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Czerwiec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Lipiec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Sierpień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Wrzesień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Październik 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Listopad 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Grudzień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,00 5 981,00 38 000,00
Rocznie 527 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 220,00 71 772,00 456 000,00
Wynagrodzenie pracownika 43 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 43 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Luty 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Marzec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Kwiecień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Maj 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Czerwiec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Lipiec 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Sierpień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Wrzesień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Październik 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Listopad 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Grudzień 43 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 981,00 zł
Rocznie 527 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 122 zł
Zaliczka na podatek 12 429 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 12 429,00 0,00 29 244,45
Luty 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 14 229,00 0,00 27 444,45
Marzec 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 14 229,00 0,00 27 444,45
Kwiecień 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 14 229,00 0,00 27 444,45
Maj 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 14 229,00 0,00 27 444,45
Czerwiec 45 795,00 0,00 0,00 0,00 4 121,55 0,00 14 229,00 0,00 27 444,45
Lipiec 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Sierpień 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Wrzesień 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Październik 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Listopad 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Grudzień 45 795,00 176,27 72,24 0,00 4 121,55 15,08 14 145,00 0,00 27 264,86
Rocznie 549 540,00 1 057,62 433,44 0,00 49 458,60 0,00 168 444,00 0,00 330 055,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 244 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.