Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 815 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 331 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 218 zł
Zaliczka na podatek 4 249 zł
Całość - kwota brutto 54 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 313,00 5 300,95 814,70 1 330,67 4 218,00 46 617,00 4 249,00 38 399,68
Luty 54 313,00 5 300,95 814,70 1 330,67 4 218,00 46 617,00 5 405,00 37 243,68
Marzec 54 313,00 4 796,45 737,15 1 330,67 4 270,39 47 199,00 11 426,00 31 752,34
Kwiecień 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Maj 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Czerwiec 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Lipiec 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Sierpień 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Wrzesień 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Październik 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Listopad 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Grudzień 54 313,00 0,00 0,00 1 330,67 4 768,41 52 732,00 12 768,00 35 445,92
Rocznie 651 756,00 15 398,35 2 366,55 15 968,04 55 622,08 615 021,00 135 992,00 426 408,98
Wynagrodzenie pracownika 54 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 530 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 907 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 331 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 65 436 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 313,00 5 300,95 3 530,35 907,03 1 384,98 65 436,31 zł
Luty 54 313,00 5 300,95 3 530,35 907,03 1 384,98 65 436,31 zł
Marzec 54 313,00 4 796,45 3 194,35 907,03 1 384,98 64 595,81 zł
Kwiecień 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Maj 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Czerwiec 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Lipiec 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Sierpień 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Wrzesień 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Październik 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Listopad 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Grudzień 54 313,00 0,00 0,00 907,03 1 384,98 56 605,01 zł
Rocznie 651 756,00 15 398,35 10 255,05 10 884,36 16 619,76 704 913,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 54 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 436 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 960 zł
Ubezpieczenie rentowe 762 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 059 zł
Zaliczka na podatek 2 638 zł
Całość - kwota brutto 50 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 819,00 4 959,93 762,29 0,00 4 058,71 36 077,00 2 638,00 38 400,07
Luty 50 819,00 4 959,93 762,29 0,00 4 058,71 36 077,00 2 638,00 38 400,07
Marzec 50 819,00 4 959,93 762,29 0,00 4 058,71 36 077,00 2 638,00 38 400,07
Kwiecień 50 819,00 518,56 79,68 0,00 4 519,87 40 177,00 2 938,00 42 762,89
Maj 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Czerwiec 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Lipiec 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Sierpień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Wrzesień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Październik 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Listopad 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Grudzień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 4 573,71 40 655,00 2 973,00 43 272,29
Rocznie 609 828,00 15 398,35 2 366,55 0,00 53 285,68 473 648,00 34 636,00 504 141,42
Wynagrodzenie pracownika 50 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 960 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 245 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 819,00 4 959,93 3 303,24 0,00 1 295,89 60 378,06 zł
Luty 50 819,00 4 959,93 3 303,24 0,00 1 295,89 60 378,06 zł
Marzec 50 819,00 4 959,93 3 303,24 0,00 1 295,89 60 378,06 zł
Kwiecień 50 819,00 518,56 345,33 0,00 1 295,89 52 978,78 zł
Maj 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Czerwiec 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Lipiec 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Sierpień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Wrzesień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Październik 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Listopad 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Grudzień 50 819,00 0,00 0,00 0,00 1 295,89 52 114,89 zł
Rocznie 609 828,00 15 398,35 10 255,05 0,00 15 550,68 651 032,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 044 zł
Całość - kwota brutto 44 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Luty 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Marzec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Kwiecień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Maj 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Czerwiec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Lipiec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Sierpień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Wrzesień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Październik 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Listopad 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Grudzień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 555,00 6 044,00 38 400,00
Rocznie 533 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 660,00 72 528,00 460 800,00
Wynagrodzenie pracownika 44 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Luty 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Marzec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Kwiecień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Maj 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Czerwiec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Lipiec 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Sierpień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Wrzesień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Październik 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Listopad 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Grudzień 44 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 444,00 zł
Rocznie 533 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 494 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 276 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 494,00 0,00 38 400,19
Luty 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 548,00 0,00 37 346,19
Marzec 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 436,00 0,00 31 458,19
Kwiecień 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 436,00 0,00 31 458,19
Maj 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 436,00 0,00 31 458,19
Czerwiec 46 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 436,00 0,00 31 458,19
Lipiec 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Sierpień 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Wrzesień 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Październik 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Listopad 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Grudzień 46 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 357,00 0,00 31 291,99
Rocznie 555 312,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 159 928,00 0,00 389 331,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ