Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 817 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 334 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 229 zł
Zaliczka na podatek 3 291 zł
Całość - kwota brutto 54 451 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 451,00 5 314,42 816,77 1 334,05 4 228,72 46 736,00 3 291,00 39 466,04
Luty 54 451,00 5 314,42 816,77 1 334,05 4 228,72 46 736,00 3 291,00 39 466,04
Marzec 54 451,00 5 314,42 816,77 1 334,05 4 228,72 46 736,00 6 323,00 36 434,04
Kwiecień 54 451,00 1 396,36 214,59 1 334,05 4 635,54 51 256,00 11 766,00 35 104,46
Maj 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Czerwiec 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Lipiec 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Sierpień 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Wrzesień 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Październik 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Listopad 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Grudzień 54 451,00 0,00 0,00 1 334,05 4 780,53 52 867,00 12 137,00 36 199,42
Rocznie 653 412,00 17 339,62 2 664,90 16 008,60 55 565,94 614 400,00 121 767,00 440 065,94
Wynagrodzenie pracownika 54 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 539 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 909 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 334 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 65 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 451,00 5 314,42 3 539,32 909,33 1 388,50 65 602,57 zł
Luty 54 451,00 5 314,42 3 539,32 909,33 1 388,50 65 602,57 zł
Marzec 54 451,00 5 314,42 3 539,32 909,33 1 388,50 65 602,57 zł
Kwiecień 54 451,00 1 396,36 929,94 909,33 1 388,50 59 075,13 zł
Maj 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Czerwiec 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Lipiec 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Sierpień 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Wrzesień 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Październik 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Listopad 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Grudzień 54 451,00 0,00 0,00 909,33 1 388,50 56 748,83 zł
Rocznie 653 412,00 17 339,62 11 547,90 10 911,96 16 662,00 709 873,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 54 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 466 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 466 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 973 zł
Ubezpieczenie rentowe 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 069 zł
Zaliczka na podatek 2 645 zł
Całość - kwota brutto 50 951 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 951,00 4 972,82 764,27 0,00 4 069,25 36 171,00 2 645,00 38 499,66
Luty 50 951,00 4 972,82 764,27 0,00 4 069,25 36 171,00 2 645,00 38 499,66
Marzec 50 951,00 4 972,82 764,27 0,00 4 069,25 36 171,00 2 645,00 38 499,66
Kwiecień 50 951,00 2 421,16 372,09 0,00 4 334,20 38 526,00 2 817,00 41 006,55
Maj 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Czerwiec 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Lipiec 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Sierpień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Wrzesień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Październik 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Listopad 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Grudzień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 4 585,59 40 761,00 2 981,00 43 384,41
Rocznie 611 412,00 17 339,62 2 664,90 0,00 53 226,67 473 127,00 34 600,00 503 580,81
Wynagrodzenie pracownika 50 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 973 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 248 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 951,00 4 972,82 3 311,82 0,00 1 299,25 60 534,89 zł
Luty 50 951,00 4 972,82 3 311,82 0,00 1 299,25 60 534,89 zł
Marzec 50 951,00 4 972,82 3 311,82 0,00 1 299,25 60 534,89 zł
Kwiecień 50 951,00 2 421,16 1 612,44 0,00 1 299,25 56 283,85 zł
Maj 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Czerwiec 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Lipiec 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Sierpień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Wrzesień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Październik 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Listopad 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Grudzień 50 951,00 0,00 0,00 0,00 1 299,25 52 250,25 zł
Rocznie 611 412,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 591,00 655 890,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 060 zł
Całość - kwota brutto 44 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Luty 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Marzec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Kwiecień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Maj 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Czerwiec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Lipiec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Sierpień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Wrzesień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Październik 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Listopad 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Grudzień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 6 060,00 38 500,00
Rocznie 534 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 776,00 72 720,00 462 000,00
Wynagrodzenie pracownika 44 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Luty 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Marzec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Kwiecień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Maj 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Czerwiec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Lipiec 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Sierpień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Wrzesień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Październik 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Listopad 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Grudzień 44 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 zł
Rocznie 534 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 622 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 622,00 0,00 33 775,00
Luty 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422,00 0,00 31 975,00
Marzec 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422,00 0,00 31 975,00
Kwiecień 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422,00 0,00 31 975,00
Maj 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422,00 0,00 31 975,00
Czerwiec 46 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 422,00 0,00 31 975,00
Lipiec 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Sierpień 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Wrzesień 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Październik 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Listopad 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Grudzień 46 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 338,00 0,00 31 795,41
Rocznie 556 764,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 170 760,00 0,00 384 422,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 775 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.