Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 813 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 327 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 207 zł
Zaliczka na podatek 3 272 zł
Całość - kwota brutto 54 168 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 168,00 5 286,80 812,52 1 327,12 4 206,74 46 492,00 3 272,00 39 262,82
Luty 54 168,00 5 286,80 812,52 1 327,12 4 206,74 46 492,00 3 272,00 39 262,82
Marzec 54 168,00 5 286,80 812,52 1 327,12 4 206,74 46 492,00 6 193,00 36 341,82
Kwiecień 54 168,00 1 479,22 227,34 1 327,12 4 602,09 50 884,00 11 681,00 34 851,23
Maj 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Czerwiec 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Lipiec 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Sierpień 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Wrzesień 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Październik 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Listopad 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Grudzień 54 168,00 0,00 0,00 1 327,12 4 755,68 52 591,00 12 073,00 36 012,20
Rocznie 650 016,00 17 339,62 2 664,90 15 925,44 55 267,75 611 088,00 121 002,00 437 816,29
Wynagrodzenie pracownika 54 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 521 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 905 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 327 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 65 262 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 168,00 5 286,80 3 520,92 904,61 1 381,29 65 261,62 zł
Luty 54 168,00 5 286,80 3 520,92 904,61 1 381,29 65 261,62 zł
Marzec 54 168,00 5 286,80 3 520,92 904,61 1 381,29 65 261,62 zł
Kwiecień 54 168,00 1 479,22 985,14 904,61 1 381,29 58 918,26 zł
Maj 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Czerwiec 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Lipiec 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Sierpień 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Wrzesień 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Październik 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Listopad 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Grudzień 54 168,00 0,00 0,00 904,61 1 381,29 56 453,90 zł
Rocznie 650 016,00 17 339,62 11 547,90 10 855,32 16 575,48 706 334,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 54 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 263 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 263 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 262 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 947 zł
Ubezpieczenie rentowe 760 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 048 zł
Zaliczka na podatek 2 631 zł
Całość - kwota brutto 50 687 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 687,00 4 947,05 760,31 0,00 4 048,17 35 984,00 2 631,00 38 300,47
Luty 50 687,00 4 947,05 760,31 0,00 4 048,17 35 984,00 2 631,00 38 300,47
Marzec 50 687,00 4 947,05 760,31 0,00 4 048,17 35 984,00 2 631,00 38 300,47
Kwiecień 50 687,00 2 498,47 383,97 0,00 4 302,41 38 244,00 2 797,00 40 705,15
Maj 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Czerwiec 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Lipiec 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Sierpień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Wrzesień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Październik 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Listopad 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Grudzień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 4 561,83 40 550,00 2 965,00 43 160,17
Rocznie 608 244,00 17 339,62 2 664,90 0,00 52 941,56 470 596,00 34 410,00 500 887,92
Wynagrodzenie pracownika 50 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 947 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 295 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 242 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 687,00 4 947,05 3 294,66 0,00 1 292,52 60 221,23 zł
Luty 50 687,00 4 947,05 3 294,66 0,00 1 292,52 60 221,23 zł
Marzec 50 687,00 4 947,05 3 294,66 0,00 1 292,52 60 221,23 zł
Kwiecień 50 687,00 2 498,47 1 663,92 0,00 1 292,52 56 141,91 zł
Maj 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Czerwiec 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Lipiec 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Sierpień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Wrzesień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Październik 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Listopad 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Grudzień 50 687,00 0,00 0,00 0,00 1 292,52 51 979,52 zł
Rocznie 608 244,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 510,24 652 641,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 029 zł
Całość - kwota brutto 44 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Luty 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Marzec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Kwiecień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Maj 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Czerwiec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Lipiec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Sierpień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Wrzesień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Październik 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Listopad 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Grudzień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 463,00 6 029,00 38 300,00
Rocznie 531 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 556,00 72 348,00 459 600,00
Wynagrodzenie pracownika 44 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Luty 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Marzec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Kwiecień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Maj 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Czerwiec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Lipiec 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Sierpień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Wrzesień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Październik 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Listopad 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Grudzień 44 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 329,00 zł
Rocznie 531 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 545 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 545,00 0,00 33 611,00
Luty 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 345,00 0,00 31 811,00
Marzec 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 345,00 0,00 31 811,00
Kwiecień 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 345,00 0,00 31 811,00
Maj 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 345,00 0,00 31 811,00
Czerwiec 46 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 345,00 0,00 31 811,00
Lipiec 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Sierpień 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Wrzesień 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Październik 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Listopad 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Grudzień 46 156,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 260,00 0,00 31 632,41
Rocznie 553 872,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 169 830,00 0,00 382 460,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 611 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ