Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3770 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 770 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 60 zł
Całość - kwota brutto 3 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Luty 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Marzec 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Kwiecień 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Maj 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Czerwiec 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Lipiec 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Sierpień 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Wrzesień 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Październik 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Listopad 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Grudzień 3 770,00 367,95 56,55 92,37 292,78 3 003,00 60,00 2 900,35
Rocznie 45 240,00 4 415,40 678,60 1 108,44 724,32 36 036,00 0,00 34 804,20
Wynagrodzenie pracownika 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Luty 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Marzec 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Kwiecień 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Maj 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Czerwiec 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Lipiec 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Sierpień 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Wrzesień 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Październik 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Listopad 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Grudzień 3 770,00 367,95 245,05 62,96 96,14 4 542,10 zł
Rocznie 45 240,00 4 415,40 2 940,60 755,52 1 153,68 54 505,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3770 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 3 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Luty 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Marzec 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Kwiecień 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Maj 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Czerwiec 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Lipiec 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Sierpień 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Wrzesień 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Październik 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Listopad 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Grudzień 3 770,00 367,95 56,55 0,00 301,10 2 676,00 321,00 2 723,28
Rocznie 45 240,00 4 415,40 678,60 0,00 3 613,20 32 112,00 240,00 32 679,36
Wynagrodzenie pracownika 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Luty 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Marzec 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Kwiecień 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Maj 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Czerwiec 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Lipiec 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Sierpień 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Wrzesień 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Październik 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Listopad 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Grudzień 3 770,00 367,95 245,05 0,00 96,14 4 479,14 zł
Rocznie 45 240,00 4 415,40 2 940,60 0,00 1 153,68 53 749,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 723 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3770 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 3 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Luty 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Marzec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Kwiecień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Maj 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Czerwiec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Lipiec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Sierpień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Wrzesień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Październik 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Listopad 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Grudzień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,00 513,00 3 257,00
Rocznie 45 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 192,00 6 156,00 39 084,00
Wynagrodzenie pracownika 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Luty 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Marzec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Kwiecień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Maj 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Czerwiec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Lipiec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Sierpień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Wrzesień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Październik 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Listopad 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Grudzień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,00 zł
Rocznie 45 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 257 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3770 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 216,00 0,00 3 214,70
Luty 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 216,00 0,00 3 214,70
Marzec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 216,00 0,00 3 214,70
Kwiecień 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 678,00 0,00 2 752,70
Maj 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 781,00 0,00 2 649,70
Czerwiec 3 770,00 0,00 0,00 0,00 339,30 0,00 781,00 0,00 2 649,70
Lipiec 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Sierpień 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Wrzesień 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Październik 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Listopad 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Grudzień 3 770,00 176,27 72,24 0,00 339,30 15,08 697,00 0,00 2 470,11
Rocznie 45 240,00 1 057,62 433,44 0,00 4 071,60 0,00 7 070,00 0,00 32 516,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 215 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.