Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3760 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 760 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 59 zł
Całość - kwota brutto 3 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Luty 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Marzec 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Kwiecień 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Maj 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Czerwiec 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Lipiec 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Sierpień 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Wrzesień 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Październik 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Listopad 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Grudzień 3 760,00 366,98 56,40 92,12 292,01 2 995,00 59,00 2 893,49
Rocznie 45 120,00 4 403,76 676,80 1 105,44 712,80 35 940,00 0,00 34 721,88
Wynagrodzenie pracownika 3 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Luty 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Marzec 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Kwiecień 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Maj 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Czerwiec 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Lipiec 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Sierpień 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Wrzesień 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Październik 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Listopad 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Grudzień 3 760,00 366,98 244,40 62,79 95,88 4 530,05 zł
Rocznie 45 120,00 4 403,76 2 932,80 753,48 1 150,56 54 360,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3760 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 3 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Luty 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Marzec 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Kwiecień 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Maj 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Czerwiec 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Lipiec 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Sierpień 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Wrzesień 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Październik 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Listopad 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Grudzień 3 760,00 366,98 56,40 0,00 300,30 2 669,00 320,00 2 716,04
Rocznie 45 120,00 4 403,76 676,80 0,00 3 603,60 32 028,00 240,00 32 592,48
Wynagrodzenie pracownika 3 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 467 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Luty 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Marzec 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Kwiecień 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Maj 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Czerwiec 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Lipiec 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Sierpień 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Wrzesień 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Październik 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Listopad 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Grudzień 3 760,00 366,98 244,40 0,00 95,88 4 467,26 zł
Rocznie 45 120,00 4 403,76 2 932,80 0,00 1 150,56 53 607,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 716 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 467 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3760 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 511 zł
Całość - kwota brutto 3 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Luty 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Marzec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Kwiecień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Maj 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Czerwiec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Lipiec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Sierpień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Wrzesień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Październik 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Listopad 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Grudzień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008,00 511,00 3 249,00
Rocznie 45 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 096,00 6 132,00 38 988,00
Wynagrodzenie pracownika 3 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Luty 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Marzec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Kwiecień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Maj 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Czerwiec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Lipiec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Sierpień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Wrzesień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Październik 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Listopad 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Grudzień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 zł
Rocznie 45 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3760 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 760 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 214,00 0,00 3 207,60
Luty 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 214,00 0,00 3 207,60
Marzec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 214,00 0,00 3 207,60
Kwiecień 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 670,00 0,00 2 751,60
Maj 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 778,00 0,00 2 643,60
Czerwiec 3 760,00 0,00 0,00 0,00 338,40 0,00 778,00 0,00 2 643,60
Lipiec 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Sierpień 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Wrzesień 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Październik 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Listopad 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Grudzień 3 760,00 176,27 72,24 0,00 338,40 15,08 694,00 0,00 2 464,01
Rocznie 45 120,00 1 057,62 433,44 0,00 4 060,80 0,00 7 032,00 0,00 32 445,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.