Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 340 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 39 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 10 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 31 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Luty 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Marzec 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Kwiecień 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Maj 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Czerwiec 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Lipiec 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Sierpień 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Wrzesień 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Październik 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Listopad 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Grudzień 398,00 38,84 5,97 9,75 30,91 93,00 0,00 312,53
Rocznie 4 776,00 466,08 71,64 117,00 0,00 1 116,00 0,00 3 750,36
Wynagrodzenie pracownika 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 39 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Luty 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Marzec 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Kwiecień 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Maj 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Czerwiec 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Lipiec 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Sierpień 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Wrzesień 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Październik 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Listopad 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Grudzień 398,00 38,84 25,87 6,65 10,15 479,51 zł
Rocznie 4 776,00 466,08 310,44 79,80 121,80 5 754,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 313 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 313 zł netto poniesie łączny koszt równy 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 44 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 36 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Luty 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Marzec 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Kwiecień 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Maj 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Czerwiec 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Lipiec 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Sierpień 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Wrzesień 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Październik 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Listopad 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Grudzień 454,00 44,31 6,81 0,00 36,26 322,00 39,00 327,98
Rocznie 5 448,00 531,72 81,72 0,00 435,12 3 864,00 24,00 3 935,76
Wynagrodzenie pracownika 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 44 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Luty 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Marzec 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Kwiecień 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Maj 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Czerwiec 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Lipiec 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Sierpień 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Wrzesień 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Październik 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Listopad 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Grudzień 454,00 44,31 29,51 0,00 11,57 539,39 zł
Rocznie 5 448,00 531,72 354,12 0,00 138,84 6 472,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 328 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 328 zł netto poniesie łączny koszt równy 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Luty 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Marzec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Kwiecień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Maj 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Czerwiec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Lipiec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Sierpień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Wrzesień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Październik 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Listopad 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Grudzień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 54,00 340,00
Rocznie 4 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 648,00 4 080,00
Wynagrodzenie pracownika 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Luty 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Marzec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Kwiecień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Maj 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Czerwiec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Lipiec 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Sierpień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Wrzesień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Październik 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Listopad 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Grudzień 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 zł
Rocznie 4 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 73 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 344 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Luty 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Marzec 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Kwiecień 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Maj 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Czerwiec 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 73,10
Lipiec 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Sierpień 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Wrzesień 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Październik 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Listopad 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Grudzień 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -190,49
Rocznie 4 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -704,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 344 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.