Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3750 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 750 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Luty 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Marzec 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Kwiecień 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Maj 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Czerwiec 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Lipiec 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Sierpień 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Wrzesień 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Październik 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Listopad 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Grudzień 3 750,00 366,00 56,25 91,88 291,23 2 986,00 58,00 2 886,64
Rocznie 45 000,00 4 392,00 675,00 1 102,56 699,84 35 832,00 0,00 34 639,68
Wynagrodzenie pracownika 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Luty 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Marzec 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Kwiecień 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Maj 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Czerwiec 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Lipiec 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Sierpień 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Wrzesień 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Październik 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Listopad 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Grudzień 3 750,00 366,00 243,75 62,63 95,63 4 518,01 zł
Rocznie 45 000,00 4 392,00 2 925,00 751,56 1 147,56 54 216,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 887 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3750 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Luty 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Marzec 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Kwiecień 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Maj 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Czerwiec 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Lipiec 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Sierpień 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Wrzesień 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Październik 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Listopad 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Grudzień 3 750,00 366,00 56,25 0,00 299,50 2 662,00 319,00 2 708,81
Rocznie 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 594,00 31 944,00 240,00 32 505,72
Wynagrodzenie pracownika 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 455 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Luty 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Marzec 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Kwiecień 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Maj 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Czerwiec 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Lipiec 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Sierpień 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Wrzesień 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Październik 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Listopad 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Grudzień 3 750,00 366,00 243,75 0,00 95,63 4 455,38 zł
Rocznie 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,56 53 464,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 455 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3750 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3750 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 213,00 0,00 3 199,50
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 213,00 0,00 3 199,50
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 213,00 0,00 3 199,50
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 663,00 0,00 2 749,50
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 775,00 0,00 2 637,50
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 775,00 0,00 2 637,50
Lipiec 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Sierpień 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Wrzesień 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Październik 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Listopad 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Grudzień 3 750,00 176,27 72,24 0,00 337,50 15,08 691,00 0,00 2 457,91
Rocznie 45 000,00 1 057,62 433,44 0,00 4 050,00 0,00 6 998,00 0,00 32 370,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.