Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 5 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Luty 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Marzec 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Kwiecień 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Maj 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Czerwiec 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Lipiec 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Sierpień 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Wrzesień 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Październik 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Listopad 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Grudzień 5 236,00 511,03 78,54 128,28 406,63 4 268,00 332,00 3 779,52
Rocznie 62 832,00 6 132,36 942,48 1 539,36 4 879,56 51 216,00 3 984,00 45 354,24
Wynagrodzenie pracownika 5 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Luty 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Marzec 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Kwiecień 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Maj 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Czerwiec 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Lipiec 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Sierpień 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Wrzesień 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Październik 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Listopad 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Grudzień 5 236,00 511,03 340,34 87,44 133,52 6 308,33 zł
Rocznie 62 832,00 6 132,36 4 084,08 1 049,28 1 602,24 75 699,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 5 003 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Luty 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Marzec 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Kwiecień 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Maj 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Czerwiec 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Lipiec 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Sierpień 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Wrzesień 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Październik 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Listopad 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Grudzień 5 003,00 488,29 75,05 0,00 399,57 3 552,00 260,00 3 780,09
Rocznie 60 036,00 5 859,48 900,60 0,00 4 794,84 42 624,00 3 120,00 45 361,08
Wynagrodzenie pracownika 5 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Luty 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Marzec 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Kwiecień 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Maj 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Czerwiec 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Lipiec 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Sierpień 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Wrzesień 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Październik 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Listopad 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Grudzień 5 003,00 488,29 325,20 0,00 127,57 5 944,06 zł
Rocznie 60 036,00 5 859,48 3 902,40 0,00 1 530,84 71 328,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 003 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 595 zł
Całość - kwota brutto 4 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Luty 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Marzec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Kwiecień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Maj 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Czerwiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Lipiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Sierpień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Wrzesień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Październik 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Listopad 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Grudzień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Rocznie 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 7 140,00 45 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Luty 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Marzec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Kwiecień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Maj 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Czerwiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Lipiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Sierpień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Wrzesień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Październik 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Listopad 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Grudzień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Rocznie 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 566 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Luty 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Marzec 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Kwiecień 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Maj 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Czerwiec 4 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 404,00 0,00 3 780,19
Lipiec 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Sierpień 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Wrzesień 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Październik 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Listopad 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Grudzień 4 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 362,00 0,00 3 576,99
Rocznie 54 792,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 596,00 0,00 44 143,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ