Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 5 232 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Luty 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Marzec 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Kwiecień 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Maj 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Czerwiec 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Lipiec 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Sierpień 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Wrzesień 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Październik 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Listopad 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Grudzień 5 232,00 510,64 78,48 128,18 406,32 4 265,00 212,00 3 896,38
Rocznie 62 784,00 6 127,68 941,76 1 538,16 2 541,60 51 180,00 0,00 46 756,56
Wynagrodzenie pracownika 5 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 304 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Luty 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Marzec 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Kwiecień 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Maj 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Czerwiec 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Lipiec 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Sierpień 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Wrzesień 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Październik 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Listopad 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Grudzień 5 232,00 510,64 340,08 87,37 133,41 6 303,50 zł
Rocznie 62 784,00 6 127,68 4 080,96 1 048,44 1 600,92 75 642,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 232 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 896 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 304 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Całość - kwota brutto 5 007 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Luty 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Marzec 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Kwiecień 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Maj 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Czerwiec 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Lipiec 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Sierpień 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Wrzesień 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Październik 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Listopad 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Grudzień 5 007,00 488,68 75,11 0,00 399,89 3 555,00 427,00 3 616,72
Rocznie 60 084,00 5 864,16 901,32 0,00 4 798,68 42 660,00 324,00 43 400,64
Wynagrodzenie pracownika 5 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Luty 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Marzec 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Kwiecień 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Maj 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Czerwiec 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Lipiec 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Sierpień 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Wrzesień 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Październik 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Listopad 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Grudzień 5 007,00 488,68 325,46 0,00 127,68 5 948,82 zł
Rocznie 60 084,00 5 864,16 3 905,52 0,00 1 532,16 71 385,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 007 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 617 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 617 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 595 zł
Całość - kwota brutto 4 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Luty 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Marzec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Kwiecień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Maj 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Czerwiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Lipiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Sierpień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Wrzesień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Październik 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Listopad 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Grudzień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 595,00 3 780,00
Rocznie 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 7 140,00 45 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Luty 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Marzec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Kwiecień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Maj 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Czerwiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Lipiec 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Sierpień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Wrzesień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Październik 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Listopad 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Grudzień 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 375,00 zł
Rocznie 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 558 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 350,00 0,00 3 797,78
Luty 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 350,00 0,00 3 797,78
Marzec 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 601,00 0,00 3 546,78
Kwiecień 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 1 034,00 0,00 3 113,78
Maj 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 1 034,00 0,00 3 113,78
Czerwiec 4 558,00 0,00 0,00 0,00 410,22 0,00 1 034,00 0,00 3 113,78
Lipiec 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Sierpień 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Wrzesień 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Październik 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Listopad 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Grudzień 4 558,00 176,27 72,24 0,00 410,22 15,08 949,00 0,00 2 935,19
Rocznie 54 696,00 1 057,62 433,44 0,00 4 922,64 0,00 10 097,00 0,00 38 094,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 798 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.